Πανδημία και στην πρώτη κατοικία

Posted on 10 Απριλίου, 2020, 11:46 μμ
0 secs

Η Ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε να καταργηθεί  οριστικά,  από την 1η Μαΐου  ο νόμος Κατσέλη, στο σύνολό των διατάξεών του  (έχει ήδη προηγηθεί η κατάργηση του άρθρου για την προστασία της πρώτης κατοικίας) και στη θέση του θα εισηγηθεί  νέο πλαίσιο για την πτώχευση των φυσικών προσώπων.

Ο νέος πτωχευτικός νόμος, δεν θα περιλαμβάνει προστατευτικές διατάξεις για την πρώτη κατοικία, καθώς θα βασίζεται στην κοινοτική οδηγία «για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών» που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2019 (ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1023 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).

Σύμφωνα με την  σχετική οδηγία τα φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους, θα μπορούν να ρυθμίσουν  τις  οφειλές τους ή να απαλλαγούν  από τα χρέη τους , αφού όμως προηγουμένως ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας τους, ενώ η εκκίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας θα μπορεί να συντελεστεί  όχι μόνο από τον οφειλέτη, αλλά και από τους πιστωτές, που θα μπορούν να αιτηθούν τη ρευστοποίηση της περιουσίας του.

Από την αρχή της κρίσης φάνηκε ότι στη λογική των δανειστών συνιστούσε σχήμα οξύμωρο το ύψος του ποσοστού ιδιοκατοίκησης  που υπήρχε στην Ελλάδα, σε σχέση με το υπερβολικά υψηλό δημόσιο χρέος. Υπήρξε, όμως, ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που απέτρεψε την υλοποίηση μαζικών πλειστηριασμών.

Κατερίνα Κνήτου

Δικηγόρος – Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

...