Ο ESM έχει ένα ύπουλο καταστατικό. Η απλή αναθεώρηση του από μόνη της δεν είναι αρκετή

Posted on 22 Μαρτίου, 2020, 8:38 μμ
19 secs

Alberto Quadrio Curzio Οικονομολόγος , επίτιμος πρόεδρος της ακαδημίας των Lincei


-Υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων σε κράτη που έχουν ανάγκη, μέχρι την αίτηση αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους. Ο ESM (άν τροποποιηθεί) ή ένα άλλο Ταμείο θα πρέπει να εκδώσει  EuroRescueBond, που να βλέπουν πέραν του Covid-19

Η έκτακτη ανάγκη του Covid-19 οδήγησε σε έντονες και ταχείες αλλαγές στη δημοσιονομική και νομισματική διαμόρφωση της Ευρωζώνης. Υπάρχουν βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις , αλλά θα υπάρξουν πολιτικές και θεσμικές συνέπειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσοι είναι αφοσιωμένοι στην ανάλυση, χωρίς καμία ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να εντοπίζουν τα προβλήματα και τους κινδύνους και, ει δυνατόν, να προτείνουν λύσεις. Για το λόγο αυτό, πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη κι ο μεσοβραχυπρόθεσμος και ο μεσομακροπρόθεσμος στόχος.

Η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας

Η πρώτη καινοτομία είναι η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, η οποία φαίνεται να εξαλείφει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς από τα κράτη μέλη της ΕΕ, δίνοντάς τους την εξουσία να αυξάνουν τα ελλείμματα και τα χρέη με την έκδοση τίτλων  δημοσίου χρέους. Ωστόσο, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι έχοντας αποφασίσει η ΕΚΤ  να αγοράσει κρατικά ομόλογα ύψους 750 δις από χώρες της Ευρωζώνης, οποιαδήποτε ποσότητα πιθανών εκδόσεων θα απορροφάται από την ίδια την ΕΚΤ. Γιατί όταν το δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ ενός κράτους, ειδικά αν είναι τόσο μεγάλο όσο η Ιταλία, υπερβαίνει ορισμένα επίπεδα, ένα συνομοσπονδιακό σύστημα που βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, όπως η Ευρωζώνη (που δεν είναι οι ΗΠΑ) δεν μπορεί να ωθήσει την Κεντρική Τράπεζα της να κινηθεί σε άγνωστα εδάφη “.

Η χρήση του Ταμείου του ESM και των “Covid-bonds”

Η δεύτερη καινοτομία είναι η υπόθεση της χρησιμοποίησης του Ταμείου ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) για την έκδοση 400 δις τίτλων (ομόλογα που ονομάζονται Covid-bonds) για τη χρηματοδότηση των κρατών μελών που έχουν ανάγκη παρέμβασης με δημόσιες δαπάνες για την καταπολέμηση της πανδημίας. Ο ESM έχει τη δυνατότητα να εκδώσει τίτλους αξίας 400 δις. Και η ΕΚΤ αγόρασε στο παρελθόν, ακριβώς όπως εκείνους του Ταμείου EFSF, το οποίο στη συνέχεια προστέθηκε στοn ESM. Οι συνολικές αγορές ήταν περίπου 120 δις. Τώρα η ΕΚΤ θα πρέπει να αγοράσει ένα μεγάλο μέρος των 400 δις των ο Covid-bonds, γιατί η διάθεση τους στην αγορά είναι δύσκολη. Και πάλι, θα μπορούσε να βρεθεί μια προσωρινή λύση η οποία, ωστόσο, δεν θα εξαλείψει άλλα προβλήματα.

 

Τα καταστατικά προβλήματα του ESM και των “EuroRescueBond”

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι o ESM έχει πολλούς θεσμικoύς  περιορισμούς όπως η ομόφωνη ψήφιση των υπογραφόντων κρατών. Έτσι στις ψηφοφορίες η Γερμανία μετρά όπως και η Λετονία και η Ιταλία σαν τη Μάλτα! Στο καταστατικό υπάρχουν και άλλοι αυστηροί όροι για τη χορήγηση δανείων σε κράτη που έχουν ανάγκη και αυτά μπορούν να καταλήξουν στην αίτηση αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους. Ίσως αυτοί οι περιορισμοί των προϋποθέσεων μπορούν να μειωθούν, αλλά μόνο μια τροποποίηση του Καταστατικού (που απαιτεί χρόνο) θα τους επιτρέψει να εξαλειφθούν, προκειμένου να λειτουργήσει ο ESM στην τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρότεινα ένα Ταμείο που να εκδίδει EuroRescueBond, που σημαίνει ότι πρέπει επίσης να δούμε πέρα ​​από αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με την τροποποίηση του καταστατικού θα ήταν απαραίτητο να δοθεί στον ESM μια μεσομακροπρόθεσμη αποστολή για την λειτουργία του σε καταστάσεις όπου η αλληλεγγύη, η επιστήμη και η υγεία αλληλοσυνδέονται για να επιβεβαιώσουν τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της προόδου. Επειδή ο αυτοσχεδιασμός και ο κατακερματισμός δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την εξαιρετική αφοσίωση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των σωμάτων διασώσεως. Εν ολίγοις, ο τροποποιημένος ESM ή άλλο Ταμείο θα πρέπει να εκδίδει το EuroRescueBond (ευρωομόλογο διάσωσης), με ορίζοντα  πέρα ​​από τον Covid-19.

Επενδύσεις και υποδομές. Τα EuroUnionBond (ομόλογα ευρωένωσης)

Aν o ESM εκδώσει 400 δις, το 17,7% (ή 71 δις) θα έπρεπε να μεταβιβαστεί στην Ιταλία. Θα ήταν ένα τεράστιο ποσό, όπως και τα 400 δις για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό να συντονιστεί ο τροποποιημένος ESM με την εμπειρία και τη σταθερότητα για παραγωγικές επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το μέγεθος και η αξιοπιστία της, που αποκτήθηκαν σε 60 χρόνια, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε υποδομές και καινοτομίες. Και εδώ η Ιταλία μπορεί να αποδείξει τη δύναμη της πραγματικής της οικονομίας, που είναι επίσης η δεύτερη στη βιομηχανική παραγωγή της Ευρωζώνης και της ΕΕ. Ακριβώς όπως μπορεί να αποδείξει την ικανότητά της για τεχνολογία και καινοτομία που συνδέεται επίσης με την επιστήμη.

Στο παρελθόν συχνά μίλησα για “εργαλειοθήκη”, “συστήματα που πρέπει να επισκευαστούν ή να επανασχεδιαστούν”, “αρμόδιες μηχανικές”. Στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη συχνά συνδύασαν αυτά τα τρία στοιχεία, με μεσομακροπρόθεσμη προοπτική.

huffingtonpost.it

(Μετάφραση Intependentnews.gr)

...