Michael Lind και James Galbraith

-Το πρώτο κύμα του κόστους του Covid-19 είναι εδώ . Δημόσια κονδύλια απαιτούνται τώρα για την παραγωγή  προστατευτικών φορμών, μάσκες και κιτ δοκιμών. Για πρόσθετα νοσοκομειακά κρεβάτια, προμήθειες, αναπνευστήρες, δεξαμενές οξυγόνου και μονάδες εντατικής θεραπείας. Για την πρόσληψη και την κατάρτιση επιπρόσθετων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τη χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης έκτακτης ανάγκης. Τα 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης που πέρασε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα είναι η απαραίτητη πρώτη δόση.

Ένα δεύτερο κύμα κόστους Θα ακολουθήσει. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο και, για πολλούς, θα είναι θανατηφόρο με διαφορετικό τρόπο. Η πανδημία θα οδηγήσει σε κατάρρευση των αεροπορικών ταξιδιών και απειλών πτώχευσης σε πολλές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, των οποίων οι πελάτες θα αποφύγουν πλήθη. Οι υπηρεσίες κάθε είδους – συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων λιανικής πώλησης και των εστιατορίων – θα χτυπηθούν σκληρά. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς θα χάσουν την αμοιβή και σε πολλές περιπτώσεις τη δουλειά τους. Οι οφειλέτες και οι φορολογούμενοι θα δυσκολευτούν να πραγματοποιήσουν πληρωμές, ειδικά αν οι μεγάλες πόλεις καταλήξουν σε κλείδωμα, όπως συνέβη σε όλη την Ιταλία την Τετάρτη, με το κλείσιμο όλων των καταστημάτων εκτός από τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία.

Το μήκος και το βάθος αυτής της κατάρρευσης θα εξαρτηθεί από την πορεία της επιδημίας το καλοκαίρι. Δεν μπορούν να προβλεφθούν όλες οι συνέπειες. Η κατάσταση κινείται γρήγορα και υπάρχει άμεση ανάγκη για μια ομοσπονδιακή υπηρεσία που θα διαχειρίζεται την κατανομή των πόρων και τη χρηματοδότηση των απαντήσεων.

Για να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή, το Κογκρέσο θα πρέπει να δημιουργήσει μια κυβερνητική εταιρεία περιορισμένης χρονικής διάρκειας, τον Οργανισμός  Χρηματοδότησης της Υγείας. Θα πρέπει να διαμορφώνεται με βάση το Reconstruction Finance Corporation, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της ‘’κατάθλιψης ‘‘ και χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει τη νέα διαπραγμάτευση και την κινητοποίηση του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Health Finance Corporation θα πρέπει να είναι μια κρατική εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου, παρόμοια με την Commodity Credit Corporation, την Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών και την Εταιρεία Benefit Guaranty Corporation. Προσωρινή και υπό την επιφύλαξη της επαναγοράς από το Κογκρέσο μετά από λίγα χρόνια, θα έμοιαζε με το Resolution Trust Corporation, το οποίο ασχολήθηκε με αποτυχημένα ιδρύματα αποταμίευσης και δανεισμού μεταξύ του 1989 και του 1995.

Ως κυβερνητική οργανισμός, ο Οργανισμός  Χρηματοδότησης της Υγείας θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία απ ‘ότι ένα υπουργικό συμβούλιο ή ανεξάρτητο γραφείο. Ο διευθύνων σύμβουλος και το διοικητικό συμβούλιο θα διορίζονται από τον Πρόεδρο και θα εγκρίνονται από τη Γερουσία και θα πρέπει να περιλαμβάνουν ιατρικούς εμπειρογνώμονες, μηχανικούς και ειδικούς στο logistic, βασικούς υπουργoύς, καθώς και μέλη της Γερουσίας και της Βουλής από αμφότερα τα κόμματα.

 

Αυτός ο Οργανισμός  Χρηματοδότησης της Υγείας θα απαιτούσε πλήρη οικονομική δύναμη και την απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση των απροσδόκητων αναγκών της πανδημίας. Όπως και η Commodity Credit Corporation και η Small Business Administration, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να παρέχει δάνεια, εγγυήσεις δανείων και επιχορηγήσεις. Θα πρέπει να έχει την εξουσία να παρέχει χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης στα Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών, στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, στο Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας και στο Υπουργείο Άμυνας, καθώς και στις κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις, τις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας, τις ιατρικές επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς υπηρεσιών. Ο Οργανισμός  Χρηματοδότησης της Υγείας θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να αγοράζει μετοχές σε επιχειρήσεις των οποίων η επιβίωση ή ταχεία επέκταση είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της πανδημίας και για τη σταθεροποίηση των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως υπηρεσίες κοινής ωφελείας και άλλες βασικές υπηρεσίες.

Ο Οργανισμός  Χρηματοδότησης της Υγείας θα αποτελούσε αποτελεσματικό κέντρο μοναδικής κατεύθυνσης για τις χρηματοδοτικές ανάγκες σε αυτή την κρίση. Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει κλινικές, εργοστάσια, νοσοκομεία εντατικών, κέντρα απομόνωσης, εφοδιασμό των πολιτών – ό, τι χρειάζεται το έθνος για να αντιμετωπίσει την κρίση. Θα μπορούσε να πληρώσει για την Έρευνα και Ανάπτυξη έκτακτης ανάγκης, ιδρύματα έρευνας, πανεπιστήμια και ιδιωτικά εργαστήρια φαρμάκων. Θα μπορούσε να κάνει επιχορηγήσεις στα υπάρχοντα νοσοκομεία για να αγοράσουν κρεβάτια και να προσθέσουν προσωπικό. Θα μπορούσε να σώσει τους κρίσιμους προμηθευτές ιατρικών ειδών. Θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά γρήγορα, με δημόσια επίβλεψη, αλλά με ελάχιστη γραφειοκρατία.

Σε αντίθεση με μια συμβατική ομοσπονδιακή υπηρεσία, ο Οργανισμός  Χρηματοδότησης της Υγείας θα μπορούσε να συγκεντρώσει κεφάλαια με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ως απόλυτα κυβερνητική εταιρεία, δεν θα είχε μετοχές. Αλλά θα μπορούσε να εκδώσει ομόλογα, πλήρως καλυμμένα και εγγυημένα από την  κυβέρνηση των ΗΠΑ. Με την  καμπύλη αποδόσεων κάτω του 1%, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό εμπόδιο. Πράγματι, οι ιδιώτες επενδυτές φωνάζουν για ασφαλή κρατικά ομόλογα. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για νέους φόρους τώρα.

Από τη Μεγάλη Ύφεση μέχρι την κρίση των αποταμιεύσεων και των δανείων, δημιουργήθηκαν κυβερνητικές εταιρείες για την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων σε εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Κογκρέσο και η διοίκηση Τράμπ θα πρέπει να ενεργήσουν για να ανταποκριθούν στις πιεστικές ανάγκες της χώρας και να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης Covid-19 δημιουργώντας, ενδυναμώνοντας και παρέχοντας άμεσα κεφάλαια για τον Οργανισμό  Χρηματοδότησης της Υγείας.

 

 

 

 

 

 

bostonglobe.com

(Μετάφραση independentnews.gr)