Καθημερινή τηλεφωνική διάσκεψη των υπουργών Υγείας της ΕΕ, αξιοποίηση της μέγιστης ευελιξίας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και προώθηση πρωτοβουλίας επενδύσεων, βάζει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της νόσου covid-19.

Σε μια προσπάθεια ευρωπαϊκής και ταχείας αντιμετώπισης του ιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι «εργάζεται σκληρά» στα δύο μέτωπα της ιατρικής και της οικονομίας, μετά εντολή που έλαβε μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ.

«Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για τη συντονισμένη αντιμετώπιση την οποία ζήτησαν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Επιτροπή. Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξή της που ακολούθησε την τηλεδιάσκεψη.

Δράσεις στο ιατρικό επίπεδο

Στο ιατρικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1. θα συντονίζει τα αναγκαία μέτρα μέσω «καθημερινής τηλεφωνικής διάσκεψης» με τους υπουργούς Υγείας και τους υπουργούς Εσωτερικών και 2. θα συγκροτήσει «ομάδα επιδημιολόγων και ιολόγων» από διάφορα κράτη μέλη, η οποία θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο μεταξύ, η Επιτροπή αξιολογεί τον διαθέσιμο εξοπλισμό προστασίας και τις  αναπνευστικές συσκευές, καθώς και «τη δυνατότητα παραγωγής και διανομής τους».

Στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ανέφερε ότι θα ενισχυθεί η χρηματοδότηση στοχευμένης έρευνας, ενώ έχουν ήδη κινητοποιηθεί 140 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για έρευνες για εμβόλια, διάγνωση και θεραπεία.

 

Δράσεις για την οικονομία

Στο μέτωπο της οικονομίας, η Επιτροπή προτάσσει τη δράση σε μακροοικονομικό επίπεδο, η οποία «απαιτεί συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και της ΕΚΤ».

«Χαίρομαι που οι ηγέτες απηύθυναν έκκληση για μια τέτοια συντονισμένη στρατηγική», είπε χαρακτηριστικά η κ. φον ντερ Λάιεν.

Η Επιτροπή «χωρίς καθυστερήσεις» επεξεργάζεται μέτρα για τη στήριξη των κρατών-μελών μέσω «κρατικών ενισχύσεων που θα μπορούν να εισρεύσουν στις επιχειρήσεις που τις χρειάζονται». Και δεύτερον, μέσω «της πλήρους αξιοποίησης της ευελιξίας που παρέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Τη Δευτέρα, η πρόεδρος της Επιτροπής θα υποβάλει συγκεκριμένες ιδέες ενώπιον της ευρωομάδας. ώστε να αποσαφηνιστούν ταχύτατα οι κανόνες του παιχνιδιού για τα κράτη μέλη, όπως είπε χαρακτηριστικά..

Τέλος, η επικεφαλής της Επιτροπής προωθεί μια “Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του covid-19”, η οποία θα απευθύνεται

  • στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης,
  • στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
  • στις αγορές εργασίας
  • και σε άλλα ευάλωτα τμήματα των οικονομιών μας.

Οι επενδύσεις αυτές θα ανέλθουν γρήγορα στα 25 δισ. ευρώ και για την υλοποίηση αυτού του στόχου, η κ. φον ντερ Λάιεν θα προτείνει αυτή την εβδομάδα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την αποδέσμευση 7,5 δισ. ευρώ σε ρευστότητα επενδύσεων. Ταυτόχρονα μια ομάδα εργασίας  θα συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να διασφαλιστεί η έναρξη ροής των χρημάτων εντός των προσεχών εβδομάδων.

Πώς θα λειτουργήσει η Πρωτοβουλία Επενδύσεων

 

Για τη γρήγορη διοχέτευση ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων ύψους 25 δισ. ευρώ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού, η Επιτροπή θα προτείνει να παραιτηθεί φέτος από την υποχρέωσή της να ζητήσει επιστροφή των μη δαπανηθέντων προχρηματοδοτήσεων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που κατέχουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ποσά για να επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Θα τα χρησιμοποιήσουν για την εθνική συγχρηματοδότηση την οποία κανονικά θα έπρεπε να εξασφαλίσουν τα ίδια προκειμένου να λάβουν τις επόμενες δόσεις των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων.

Βάσει των μέσων ποσοστών συγχρηματοδότησης στα κράτη μέλη, τα 7,5 δισ. ευρώ θα επιτρέψουν την αποδέσμευση και χρήση διαρθρωτικής χρηματοδότησης ύψους περίπου 17,5-18 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πρόταση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέσω τροποποίησης του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία.  Αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή θα υποβάλει την εν λόγω πρόταση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να προσαρμοστούν, όπου χρειάζεται, ώστε η χρηματοδότηση να διοχετευτεί σε βραχυπρόθεσμα μέτρα εργασίας, στον τομέας της υγείας, σε μέτρα για την αγορά εργασίας και σε τομείς που επηρεάζονται ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες.