Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και κερδοσκοπίας των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ρεύματος, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε αδυναμία πληρωμής λογαριασμών, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ καλείται σήμερα να αποφασίσει για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αποκλεισμό του δημοσίου, ώστε να περάσει ο έλεγχος της εταιρείας στους ιδιώτες.

 

 


, Maria Karamesini on Facebook: Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και κερδοσκοπίας των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ρεύματος, INDEPENDENTNEWS
#independentnews
#independent news greece
Ιστοσελίδα: https://independentnews.gr/