Επίθεση εναντίον της εργασίας

Posted on April 13, 2020, 12:22 pm
4 secs

«Η υπεύθυνη στάση της κοινωνίας στην κρίση δεν σημαίνει ανοχή στην επίθεση σε εργασία & εισοδήματα»

“Η συλλογική ωριμότητα και ατομική υπευθυνότητα που επιδεικνύει η ελληνική κοινωνία, «δεν πρέπει να εκλαμβάνεται από την κυβέρνηση ως ‘αποδοχή’ ή ‘ανοχή’ σε επίθεση εναντίον της εργασίας και των εισοδημάτων.Ενώ η Ευρώπη επιδοτεί την εργασία αντιλαμβανόμενη το κόστος απώλειας θέσεων εργασίας και εισοδημάτων,στην Ελλάδα η κυβέρνηση αρχικά άφησε ανοιχτή την πόρτα των απολύσεων, στη συνέχεια επιδότησε με πενιχρά ποσά την αναστολή συμβάσεων και τέλος θεσμοθέτησε ‘μισή εργασία για μισό μισθό’. Με χαμένες θέσεις εργασίας, ευελιξία στην απασχόληση χωρίς αναπλήρωση εισοδημάτων και κύμα μειώσεων μισθών από Ιούνιο, η ύφεση όχι μόνο θα είναι βαθιά αλλά και πολύ βαριά για την κοινωνία.”

Γιάννης Δραγασάκης

 

...