Φωτιά Εύβοια: Καταγγελίες – Καθολικά απόντας ο Κρατικός Μηχανισμός – Αποκαλυπτικές οι μαρτυρίες των κατοίκων

 

 

https://www.facebook.com/IndNewsGR

https://www.facebook.com/IndNewsGR/videos

independentnews