Στις 5 Φεβρουαρίου 1942 ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων (ΕΑΜΝ), η οργάνωση της νεολαίας του ΕΑΜ.

Είχε δομή ομοσπονδιακής συλλειτουργίας των οργανώσεων που το αποτελούσαν (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας, Αγροτική Νεολαία Ελλάδας του Αγροτικού Κόμματος, Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας, Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας, Λεύτερη Νέα, Ενιαίο Εθνικοαπελευθερωτικό Εργατοϋπαλληλικό Μέτωπο Νέων του Εργατικού ΕΑΜ, Ενιαία Μαθητική Νεολαία, Μαχητής της ΟΚΝΕ Σπουδαστών, Φιλική Εταιρία Νέων κ.ά.).

Το ΕΑΜΝ είχε επικεφαλής του τον Πέτρο Ανταίο (Σταύρο Γιαννακόπουλο) και εξέδιδε την παράνομη εφημερίδα «Λευτεριά». Η ανάπτυξή του ήταν ταχύτατη σε όλους τους χώρους όπου ζούσε, σπούδαζε και εργαζόταν η νεολαία, και χιλιάδες μέλη του εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ. Τον Φεβρουάριο 1943 αυτοδιαλύθηκε, όπως και οι οργανώσεις που το συγκροτούσαν, συμμετέχοντας στην ίδρυση της ΕΠΟΝ.