Άρθρο 10 Ευρωβουλευτών από 5 πολιτικές ομάδες (Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Renew, ΕΛΚ) στο Εuractiv, εν όψει της ολοκλήρωσης των εργασιών της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης – συνυπογράφει ο Δημήτρης Παπαδημούλης

0
481

Οι συνυπογράφοντες Ευρωβουλευτές:

Δημήτρης Παπαδημούλης (The Left, Ελλάδα), Alin Mituța (Renew, Ρουμανία)Sandro Gozi (Renew, Γαλλία)Danuta Hübner (EPP, Πολωνία), Pascal Durand (Renew, Γαλλία)Brando Benifei (S&D, Ιταλία), Domènec Ruiz Devesa (S&D, Ισπανία), Gwendoline Delbos Corfield (Greens, Γαλλία)Damian Boeselager (Greens, Γερμανία)Helmut Scholz (The Left, Γερμανία).«Oι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν σθεναρά τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Ένωσης: Mε εισαγωγή ευρωπαϊκών διακρατικών λιστών στις ευρωεκλογές, αύξηση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και άμεση και μόνιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ»Άρθρο εν όψει της ολοκλήρωσης των εργασιών της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης συνυπογράφουν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης και εννέα ακόμη Ευρωβουλευτές, Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Spinelli Group του Ευρωκοινοβουλίου, και δημοσιεύει το ειδησεογραφικό Εuractiv.
To κείμενο με τίτλο «Θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο της Ευρώπης» <-LINK άρθρου), θέτει το ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών σε ένα μόνιμο μηχανισμό λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων και στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως αναφέρει το άρθρο: «Οι πολίτες ζητούν ισχυρότερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή και θα πρέπει να ανταποκριθούμε θετικά στο αίτημά τους. Θέλουν μεγαλύτερο λόγο στις ευρωπαϊκές εκλογές με την εισαγωγή ευρωπαϊκών – διακρατικών λιστών και με την αύξηση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το σημαντικότερο, ζητούν σθεναρά άμεση και μόνιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ».
Οι δέκα ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές ομάδες του ΕΚ, «καλούν άλλους Ευρωβουλευτές, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν μαζί τους αυτόν τον μηχανισμό άμεσης δημοκρατίας».

Ακολουθεί το πλήρες δημοσίευμα:

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, προσφέρει την ευκαιρία να υλοποιηθεί μια υπόσχεση προς τους πολίτες της Ευρώπης, η οποία έχει καθυστερήσει πολύ καιρό και αυτή είναι η ισχυρότερη σύνδεση των ευρωπαϊκών δήμων με το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Τη στιγμή της δημιουργίας της, τη δεκαετία του 1950, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν ένα μάλλον τεχνοκρατικό εγχείρημα. Ένα σχέδιο εθνικών κρατών, ηγετών και πολιτικών που αναζητούσαν διέξοδο ύστερα από δύο παγκόσμιες συρράξεις. Δεν σχεδιάστηκε με ενσωματωμένο το στοιχείο της άμεσης συμμετοχής του ευρωπαϊκού δήμου, μέχρι τις πρώτες λαϊκές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1979.

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, κατά κάποιον τρόπο, μια ιστορία εκδημοκρατισμού αυτού του σχεδίου ειρήνης:

Η προοδευτική ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως οργάνου που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια που εισήγαγε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η προοδευτική διεύρυνση, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της δεκαετίας του 2000 και η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελούν κεφάλαια στην ιστορία της προσέγγισης των πολιτών στην καρδιά και το νου της Ευρώπης.

Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εκδημοκρατισμού, θα πρέπει να υλοποιήσουμε μια ισχυρότερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία με νέα μέσα συμμετοχικής δημοκρατίας. Θα πρέπει να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο τις πόρτες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, να ενισχύσουμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς συμμετοχής, να δημιουργήσουμε νέους και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Η δυναμική είναι υπέρ μας. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης μας έδειξε μέχρι στιγμής ότι εκτός από τον εξευρωπαϊσμό των εθνικών δημόσιων συζητήσεων, οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν σθεναρά μια διαδικασία εκδημοκρατισμού της Ένωσης.

Θέλουν μεγαλύτερο λόγο στις ευρωπαϊκές εκλογές με την εισαγωγή ευρωπαϊκών – διακρατικών λιστών και με την αύξηση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το σημαντικότερο, ζητούν σθεναρά άμεση και μόνιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ, σε πέντε σαφείς συστάσεις που ψηφίστηκαν στη Φλωρεντία τον Δεκέμβριο.

Πρέπει να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που ενσωματώσαμε στον Χάρτη της Διάσκεψης.

Γι’ αυτό προτείνουμε έναν μηχανισμό δομημένων διαβουλεύσεων με τους πολίτες, για να συνεχίσουμε την διαδικασία που ξεκίνησε στις 9 Μαΐου 2021.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου μηχανισμού δεν θα είναι χρονοβόρα και δυσκίνητη, καθώς θα απαιτήσει μόνο τη μεταρρύθμιση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών.

Θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή των πολιτών σε ορισμένες από τις σημαντικότερες διαδικασίες σχεδιασμού πολιτικής της ΕΕ: τη θέσπιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, καθώς και τις κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές του Προέδρου της Επιτροπής.

 

Πώς θα λειτουργούσε ένας τέτοιος μηχανισμός;

Τους πρώτους μήνες κάθε έτους, πολίτες από όλες τις γωνιές της Ευρώπης θα συγκεντρώνονταν σε Ετήσιες Θεματικές Αγορές που θα διεξάγονταν κατά το πρότυπο των Ευρωπαϊκών Πάνελ Πολιτών.

Η επιλογή των πολιτών θα γινόταν τυχαία, με έμφαση στους νέους Ευρωπαίους, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για το μέλλον της ΕυρώπηςΟι πολίτες που θα συμμετείχαν στις θεματικές συσκέψεις θα συζητούσαν τις προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος.

Αφού αποφάσιζαν για διάφορες προτεραιότητες, θα όριζαν επίσης εκπροσώπους που θα ήταν υπεύθυνοι για τη συμμετοχή τους σε μια Ευρωπαϊκή Αγορά, η οποία θα λάμβανε χώρα σε ετήσια βάση στις 9 Μαΐου.

Αυτοί οι εκπρόσωποι θα επεξεργάζονταν τελικά μια σειρά συστάσεων που θα απευθύνονταν απευθείας στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τις συστάσεις αυτές κατά τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εργασίας που θα παρουσιάσει κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.

Επιπλέον, κάθε πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ετήσια αυτή διαδικασία θα μπορούσε να επεκταθεί για να συζητηθούν οι προτεραιότητες για τα επόμενα πέντε χρόνια, προτεραιότητες που θα τροφοδοτούσαν τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου της Επιτροπής.

Οι συζητήσεις στις Θεματικές Αγορές και την Ευρωπαϊκή Αγορά θα επεκτείνονταν για ένα ολόκληρο έτος και οι πολίτες θα είχαν την ευκαιρία να επικεντρωθούν στη μεσοπρόθεσμη λήψη αποφάσεων της ΕΕ.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδέσουμε στενά τη συμμετοχική δημοκρατία με ένα πολύ σαφές αποτέλεσμα και να εμπλέξουμε ενεργά τους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Επιπλέον, αυτός είναι ένας τρόπος να τοποθετήσουμε τους πολίτες στο επίκεντρο της Ευρώπης την Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου μηχανισμού θα ήταν εύκολη και απρόσκοπτη.

Κατ’ αρχάς, η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας καθορίζει τη διαδικασία μέσω της οποίας καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα μπορούσε να αναθεωρηθεί με σκοπό να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εισροές που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Αγορά. Δεν θα απαιτούνταν νέα νομοθεσία ή αλλαγή της συνθήκης.

Επιπλέον, ο τρέχων προϋπολογισμός διαθέτει ήδη κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διοργάνωση των Θεματικών και Ευρωπαϊκών Αγορών. Το 2019, περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ δαπανήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους διαλόγους των πολιτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν σε έναν πιο δομημένο μηχανισμό συμμετοχής των πολιτών.

Οι πολίτες ζητούν ισχυρότερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή και θα πρέπει να ανταποκριθούμε θετικά στο αίτημά τους.

Αυτό το κείμενο γνώμης μαρτυρά ότι οι υπογράφοντες του έχουν ισχυρή πολιτική δέσμευση και σαφές όραμα για το πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Ως εκ τούτου, καλούμε άλλους ευρωβουλευτές, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν μαζί μας αυτόν τον μηχανισμό άμεσης δημοκρατίας. Αυτός είναι ο τρόπος για να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Ας θέσουμε τους πολίτες στο επίκεντρο της Ένωσης του αύριο.


Οι συνυπογράφοντες Ευρωβουλευτές:

Δημήτρης Παπαδημούλης (The Left, Ελλάδα), Alin Mituța (Renew, Ρουμανία)Sandro Gozi (Renew, Γαλλία)Danuta Hübner (EPP, Πολωνία), Pascal Durand (Renew, Γαλλία)Brando Benifei (S&D, Ιταλία), Domènec Ruiz Devesa (S&D, Ισπανία), Gwendoline Delbos Corfield (Greens, Γαλλία)Damian Boeselager (Greens, Γερμανία)Helmut Scholz (The Left, Γερμανία).


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακολουθήστε μας στο Google News με ένα “κλίκ εδώ” #independent news greece
————————————————————————–
”ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ” ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ INDEPENDENT NEWS GREECE ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE PLAY ΠΑΤΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
GOOGLE PLAY ΕΦΑΡΜΟΓΗ ANDROID
—————————————————-
Ακολουθήστε μας στο Google News
————————————————————————–
Επικοινωνία: Στείλτε μας τα σχόλια και τις απόψεις σας
info@independentnews.gr
info.independentnews@gmail.com
————————————————————————–
Ακολουθήστε μας από τις πιο κάτω σελίδες
——————————————————
————————————————————————–
Ακολουθήστε το κανάλι μας στο Υοutube
———————————————————————–
Ιστοσελίδα: https://independentnews.gr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here