Ν. Φίλης: «Γιατί πρέπει να ανοίξουν οι πίνακες διορισμού, τώρα!»

0
251

Την τελευταία δεκαετία, μαζί με τα υπόλοιπα δεινά, τα μνημόνια έπληξαν άγρια και το δημόσιο σχολείο. Η απαγόρευση πρόσληψης εκπαιδευτικών προκάλεσε δραματική αύξηση του μέσου όρου ηλικίας όσων υπηρετούν και διαμόρφωσε ένα πρωτόγνωρο ποσοστό αναπληρωτών. Όταν όμως ο ένας στους τρεις δάσκαλους και καθηγητές είναι αναπληρωτής, ούτε παιδαγωγική σχέση με τα παιδιά χτίζεται, ούτε βέβαια είναι λογικό χιλιάδες επιστήμονες να ζουν στην αβεβαιότητα και να εγκαταλείπουν την οικογένειά τους κάθε χρόνο, αναζητώντας σχολείο.

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, κήρυξε αμέσως –δεσμεύοντας και τους πόρους– τους διαγωνισμούς για μόνιμους εκπαιδευτικούς, πρώτα στην Ειδική Αγωγή, κατόπιν στην Γενική Εκπαίδευση. Σήμερα, οι ανάγκες εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές, αφού πρέπει να καλυφθεί κενό δεκαετίας. Γι’ αυτό, η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να βάζει σε προτεραιότητα τις προσλήψεις σε σχολεία και νοσοκομεία, όχι σε πάσης φύσης αστυνομίες και στη δημιουργία στρατού μετακλητών.

Οι σχετικοί πίνακες, δηλαδή η κατάταξη των υποψηφίων με βάση την οποία γίνεται ο διορισμός μονίμων εκπαιδευτικών και η πρόσληψη αναπληρωτών, όπως και του ειδικού και βοηθητικού προσωπικού, καταρτίζονται με ευθύνη του ΑΣΕΠ και ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια. Οι τωρινοί, ισχύουν ως τον Αύγουστο 2022. Συνεπώς, για να γίνουν φέτος διορισμοί, οι πίνακες πρέπει να «ανοίξουν» εκ νέου και σύντομα.

Τον περασμένο Δεκέμβρη, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Ν. Φίλης, Μ. Τζούφη, Δ. Γκιόλας) καταθέσαμε ερώτηση για τις προθέσεις της κυβέρνησης[1]. Η υφυπουργός Ζέττα Μακρή απάντησε τυπικά και γραφειοκρατικά: «έχουμε ζητήσει από το ΑΣΕΠ να ανοίξουν οι πίνακες, δεν έχουμε ακόμα απάντηση». Αυτά είναι υπεκφυγές. Το υπουργείο έχει την πολιτική ευθύνη οι πίνακες να είναι επίκαιροι και συμπληρωμένοι ώστε οι διορισμοί και οι προσλήψεις να γίνουν έγκαιρα και αξιοκρατικά -και σε μεγάλο αριθμό. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν φέτος με τους διορισμούς. Περιμένουν πρώτα να δουν αν θα προκηρύξουν εκλογές για να αποφασίσουν!Αθήνα, 30-12-2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Θα καταρτιστούν έγκαιρα και εντός του τρέχοντος σχολικού έτους οι

νέοι πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης;»

Έκδηλη είναι η ανησυχία που διακατέχει χιλιάδες εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ που
έχουν τη δυνατότητα να περιληφθούν στους πίνακες κατάταξης της Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς βάσει σχετικών δημοσιευμάτων “στο Υπουργείο
σκέφτονται πολύ σοβαρά οι πίνακες Ειδικής Αγωγής να μην ανοίξουν το 2022 αλλά
να μετακινηθεί το άνοιγμά τους το 2023 μαζί με αυτούς της Γενικής”, ενώ “μέχρι
στιγμής στο ΥΠΑΙΘ δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το άνοιγμα πινάκων”.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019, Παράγραφος 1, οι
αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους
που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή
τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», ενώ με την παρ. δ του άρθρου 64 του ν.
4692/2020 καταργήθηκε η περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019.
Συνεπώς οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών της ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ
ισχύουν ως τη λήξη του 2ου σχολικού έτους που έπεται του σχολικού έτους που
δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή ως τη λήξη του
τρέχοντος σχολικού έτους, αφού οι πίνακες αυτοί δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του
2020.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι είναι αναγκαίο η έκδοση της νέας
προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ
και ΕΒΠ να λάβει χώρα εντός εύλογου χρόνου προκειμένου να επιτραπεί στον ΑΣΕΠ
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε ακολούθως να έχουν
δημοσιοποιηθεί οι νέοι οριστικοί πίνακες κατάταξης της ΕΑΕ αμέσως μετά τη λήξη
των ισχυόντων πινάκων κατάταξης. Τούτο σημαίνει ότι η έκδοση της προκήρυξης
πρέπει να πραγματοποιηθεί όχι μόνο εντός του παρόντος σχολικού έτους, αλλά
μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 προκειμένου να υπάρχουν οριστικοί πίνακες
κατάταξης τον Σεπτέμβριο του 2022.
Επιπροσθέτως σε πρόσφατη συνέντευξη της κας Υπουργού δεν υπήρξε καμία
αναφορά σε χρονοδιαγράμματα για άνοιγμα πινάκων σε συγκεκριμένη ημερομηνία,
παρά μια γενικόλογη δήλωση ότι θα γίνουν τα προβλεπόμενα, χωρίς δέσμευση για

την έγκαιρη έναρξη της σχετικής διαδικασίας και της τήρησης του απαιτούμενου
χρονοδιαγράμματος.
Επειδή η μη έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ,
καθώς και η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισής τους είναι
βέβαιο ότι θα δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης των σχολείων ΕΑΕ με
συνέπεια την προβληματική λειτουργία τους κατά την προσεχή σχολική περίοδο
2022 – 2023.
Επειδή χιλιάδες εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ περιμένουν με αγωνία το άνοιγμα των
πινάκων της ΕΑΕ εντός του τρέχοντος σχολικού έτους, η ολιγωρία δε και απάθεια
του Υπουργείου τους έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
1. Περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου η έγκαιρη έκδοση πινάκων
κατάταξης στην ΕΑΕ , δηλαδή εντός του σχολικού έτους 2021-2022;
2. Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας
έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση;
Έχει ήδη υποβληθεί αίτημα του Υπουργείου προς το ΑΣΕΠ για για την έκδοση
νέας προκήρυξης;
3. Είστε σε θέση να διαβεβαιώσετε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους
γονείς αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού ότι πριν από την έναρξη του
προσεχούς σχολικού έτους θα υπάρχουν οι σχετικοί πίνακες και θα έχουν
ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις των επιτυχόντων εκπαιδευτικών στις θέσεις τους
ώστε να αρχίσουν τα σχολεία χωρίς ελλείψεις και προβλήματα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γκιόλας Ιωάννης
Φίλης Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Υπάρχει όμως και άλλος λόγος που πρέπει να «ανοίξουν» τώρα οι πίνακες: οι ισχύοντες εμπεριέχουν σοβαρές αδικίες. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχασαν για ένα τεχνικό ζήτημα, το γνωστό παράβολο των 3€, όχι μόνο το μόνιμο διορισμό τους, αλλά ακόμα και τη δυνατότητα να εργαστούν ως αναπληρωτές. Είχαμε αγωνιστεί στη Βουλή να διορθωθεί αυτό το θέμα, που ήταν ευθύνη της διοίκησης και των τραπεζών. Δε συνέβη. Ως πότε θα τιμωρούνται για το παράβολο; Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να συμπεριληφθούν στους πίνακες! Και ο μόνος τρόπος, είναι βέβαια να καταρτιστούν εκ νέου.ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ. : Βουλευτές κ. κ.
– Ιωάννη Γκιόλα
– Νίκο Φίλη
– Μερόπη Τζούφη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 2051/30-12-2021»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 67 του Κεφ. Ε ́ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του ν. 4589/2019 (13 Α ́), τέθηκε σε εφαρμογή το νέο
νομοθετικό πλαίσιο μονίμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών και ωρομισθίων
εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης τόσο της γενικής εκπαίδευσης, όσο και της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, υπό την αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ως άνω νόμου, οι πίνακες κατάταξης
υποψηφίων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι καταρτίζονται από
το Α.Σ.Ε.Π., ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του
σχολικού έτους κατά τα οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βάσει των ανωτέρω, η ισχύς των αξιολογικών πινάκων κατάταξης Β ́ (Εκπαιδευτικών
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και Γ ́ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού) και του επικουρικού αξιολογικού πίνακα της παρ. 4 του άρθρου
58 του ως άνω νόμου των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και
5ΕΑ/2019 λήγει με το πέρας του τρέχοντος σχολικού έτους, στις 31-8-2022.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 167857/ΓΔ5/22-12-2021 έγγραφο, το Υ.ΠΑΙ.Θ. υπέβαλε αίτημα
προς τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. για την, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου,
προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα,
των υποψήφιων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και για την

2

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ 

[1] Κοινοβουλευτική ερώτηση: Θα καταρτιστούν έγκαιρα και εντός του τρέχοντος σχολικού έτους οι νέοι πίνακες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης; – περισσότερα: https://bit.ly/356SAqc


 


#independent news greece
————————————————————————–
​”ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ” ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ INDEPENDENT NEWS GREECE ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE PLAY ΠΑΤΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
GOOGLE PLAY ΕΦΑΡΜΟΓΗ ANDROID
————————————————————————–
Επικοινωνία: Στείλτε μας τα σχόλια και τις απόψεις σας
info@independentnews.gr
info.independentnews@gmail.com
————————————————————————–
Ακολουθήστε μας από τις πιο κάτω σελίδες
——————————————————
————————————————————————–
Ακολουθήστε το κανάλι μας στο Υοutube
———————————————————————–
Ιστοσελίδα: https://independentnews.gr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here