Καθολικό πλέον είναι το «Όχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια». Οι υπογραφές της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών έφτασαν τις 1050+ και συνεχίζονται.
Ο κατάλογος συγκλήτων, σχολών και τμημάτων, συλλόγων καθηγητών, ερευνητών, διοικητικών υπαλλήλων, μεταπτυχιακών φοιτητών, επιστημονικών ενώσεων και συνδικαλιστικών φορέων είναι ατέλειωτος και μεγαλώνει.
Μέχρι στιγμής έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με το χουντικό νομοσχέδιο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη οι παρακάτω φορείς:
– Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδος
– Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
– Ενιαίος Συλλόγου Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο)
– Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
– Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ)
– Πανελλαδική Ομοσπονδία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΠΟΕΤΕΠ) –ΑΕΙ
– Κεντρικό Συμβούλιο Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου
– Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
– Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
– Σύλλογος Μελών ΔΕΠ Παντείου Πανεπιστημίου
– Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
– Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
– Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
– Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης
– Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
– Σύγκλητος Παντείου Πανεπιστημίου
– Σύγκλητος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
– Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
– Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
– Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών Παν.
Ιωαννίνων
– Σύγκλητος ΑΠΘ
– Σύλλογος ΔΕΠ Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ
– Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
– Ενιαίος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΤΕΙ-Θ
– Πρωτοβουλία Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριών Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
– Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
(ΤΕΑΠΗ), ΕΚΠΑ
– Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ
– Σύγκλητος Παν. Πατρών και 110 μέλη ΔΕΠ
– Σύγκλητος ΕΚΠΑ
– Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων
Διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
– Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και
Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
ΑΠΘ
– Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων
Διδακτόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
– Σύλλογος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών/ριών
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
– Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών-Φοιτητριών και
Υποψηφίων Διδακτόρων Παντείου Πανεπιστημίου
– Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ)
Το νομοσχέδιο έχει καταδικάσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ).
Οι υπογραφές πανεπιστημιακών εναντίον του νόμου συγκεντρώνονται στο email: NoUniPolice@gmail.com
Η συλλογή έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.200 άτομα.
*Βοηθήστε όλοι και όλες με τις κοινοποιήσεις σας από τη σελίδα Όχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια να ξεπεραστεί η λογοκρισία των Μέσων Ενημέρωσης και η καθεστωτική προπαγάνδα.
………………………………….
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: