Μισείτε κύριοι
Μισείτε βαθιά
Μισείτε την ιστορία μας στην οποία είστε οι θύτες
Μισείτε τη μνήμη μας
Μισείτε την αγάπη για την ελευθερία
Μισείτε τη σκέψη
Μισείτε τον πολιτισμό
Μισείτε τη δημοκρατία που σας στενεύει
Και πάνω απ όλα,
μισείτε τη νεότητα που πάντοτε ξεφτιλίζει
την πανικόβλητη ευνομία
του γύψου σας.
Όχι, κύριοι της ακροδεξιάς διακυβέρνησης –
δεν “επιλέξαμε ελεύθερα”
να πνίξουμε σήμερα τη φωνή μας
Δεν είναι η δική σας βολική “υπευθυνότητα”
στον ορίζοντα του χρέους μας.
Κι αν κάτι φάνηκε απόψε,
πίσω από τις μάσκες μας
στις άδειες πόλεις και τους δρόμους μας
είναι η γύμνια
η αποκρουστική
του προσώπου σας