Τηλεκπαίδευση: «Ένοχη» σιωπή σε κρίσιμα ερώτηματα

Posted on 17 Δεκεμβρίου, 2020, 7:42 μμ
5 secs
Έκθετο το υπουργείο Παιδείας: Αναπάντητα έμειναν τα ερωτήματα Συνηγόρου του Πολίτη για την τηλεκπαίδευση ως προς την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής όλων των μαθητών

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας της πανδημίας, δεν είναι λίγες οι αναφορές εκπαιδευτικών και γονέων που καταγγέλλουν ότι πολλοί μαθητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα είτε γιατί δεν διαθέτουν σύνδεση είτε γιατί δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό είτε γιατί οικογένειες με δύο παιδιά και άνω δεν διαθέτουν περισσότερές από μια ηλεκτρονικές συσκευές.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας ζητά να βαθμολογηθούν κανονικά οι μαθητές στο τέλος των τριμήνων/τετραμήνων αλλά και να δηλωθεί η ύλη που έχουν διδαχθεί μέχρι σήμερα οι μαθητές της Γ’ Λυκείου. 

Σχετικά με την τηλεκπαίδευση, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητούσε ήδη από το καλοκαίρι -και με φόντο δεύτερο κύμα της πανδημίας – να ενημερωθεί για τις ενέργειες του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έθετε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα αν έχει διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

Αλλά και πριν το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητούσε να μάθει αν το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει εξετάσει εναλλακτικές που θα διασφάλιζαν τη συνέχιση της ομαλής φοίτησης των παιδιών με αυξημένες εγγυήσεις για τη προστασία της υγείας των ευαλώτων, όπως ο μικρότερος αριθμός των μαθητών/τριών ανά τάξη, τα διαφορετικά ωράρια διδασκαλίας κτλ. Εκ των υστέρων, διαπιστώνει κανείς ότι τα ερωτήματα ουδέποτε απαντήθηκαν και κυρίως ουδέποτε εφαρμόστηκαν.

Εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση των παιδιών στην τηλεκπαίδευση;

Τηλεκπαίδευση: «Ένοχη» σιωπή σε κρίσιμα ερώτηματα

Για την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των μαθητών στα διαδικτυακά μαθήματα, ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα έπρεπε να γίνει άμεσα συστηματική καταγραφή όλων των αναγκών προκειμένου η Πολιτεία να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και για «να εκλείψουν φαινόμενα αποκλεισμού μαθητών/τριών, που αδυνατούν να παρακολουθήσουν το μάθημα με φυσική παρουσία, υπό τις συνθήκες μέχρι σήμερα υλοποίησής του, αλλά δεν έχουν τρόπο παρακολούθησης εξ αποστάσεως».

Τονίζει επίσης ότι «παρά την προφανή θετική πρόθεση συμπερίληψης παιδιών που στερούνται πρόσβασης σε υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο ή/και διαδίκτυο, η δυνατότητα χρήσης σταθερού τηλεφώνου (παρ. 2 Υπουργικής Απόφασης, στο τέλος) είναι προβληματική από πλευράς παιδαγωγικής και δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες παρακολούθησης του μαθήματος.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η πρόβλεψη μέτρων αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών με ενέργειες της πολιτείας, ώστε να απαλειφθεί η επιλογή ως λύση του σταθερού τηλεφώνου (του οποίου σημειωτέον δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η κατοχή), που δεν παρέχει οπτική επαφή με τον πίνακα της τάξης ή τον εκπαιδευτικό».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ανεξάρτητη Αρχή ζητούσε ενημέρωση για «τυχόν καταγραφή ελλείψεων, τις ενέργειες του Υπουργείου ή άλλου φορέα για κάλυψη αναγκών εξοπλισμού και προσβασιμότητας τόσο των σχολείων όσο και των μαθητών, και για τον προγραμματισμό που ενδεχομένως υπάρχει ενόψει της νέας». Ωστόσο ούτε αυτό συνέβη εγκαίρως και πολλά παιδιά παραμένουν μέχρι σήμερα εκτός τηλεκπαίδευσης.

Τέλος, η Αρχή απηύθυνε έκκληση στο υπουργείο να επιδείξει αυξημένη εγρήγορση ώστε να προστατευθούν απόλυτα οι μαθητές που παρίστανται στην τάξη από την ταυτοποίηση (μέσω ήχου) και την προσβολή της προσωπικότητάς τους, ενώ υπογράμμιζε τον κίνδυνο καταχρηστικών καταστάσεων και «νόθευσης» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την πρόσβαση/παρεμβολή -έστω και έμμεση- τρίτων προσώπων. Ωστόσο ούτε επιτευχθεί καθώς με μια γρήγορη ματιά στο γκρουπ που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί στο facebook για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα διαβάσει εκατοντάδες περιπτώσεις «εισβολής» εξωσχολικών στο μάθημα. 

Ακολουθούν οι παρατηρήσεις και τα ερωτήματα Συνηγόρου του Πολίτη:

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα,

Όπως σας είναι ήδη γνωστό από τις προηγηθείσες με αριθμ. πρωτ. Γρ.Συν. 93/2.6.2020 και Γρ.Συν. 78/6.5.2020 επιστολές μας, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την προάσπιση και προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, παρακολουθεί αδιάλειπτα τις μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης.

Σε συνέχεια της θέσπισης, με πρόσφατη τροπολογία (άρθ. 63 ν. 4686/2020), ρύθμισης που προβλέπει τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και της συναφούς Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. 57233/Υ1/15.5.2020), η οποία ρύθμισε τον τρόπο υλοποίησης της πρόβλεψης έως τη λήξη των μαθημάτων, ο Συνήγορος θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία και παρακαλεί για ενημέρωση στα αντίστοιχα ζητήματα ενόψει του ερχόμενου σχολικού έτους και της διατήρησης της επιφυλακής λόγω της πανδημίας:

– Η διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις γενικές συνθήκες ή τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πληθυσμιακής ομάδας ή ατόμου, αποτελεί αναμφίβολα πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, σύμφωνα με το Σύνταγμα αλλά και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν.2101/1992, άρθ. 28).

Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος αναγνωρίζει ως θετική την ενεργοποίηση του Υπουργείου με στόχο την αποτροπή του αποκλεισμού από τη μαθησιακή διαδικασία παιδιών που για σοβαρούς λόγους δεν ήταν δυνατό να φοιτήσουν για ορισμένο διάστημα με φυσική παρουσία. Ως κινούμενες προς τη σωστή κατεύθυνση αξιολογήθηκαν, εξάλλου, οι ειδικότερες ρυθμίσεις που εισήχθησαν, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκομένων στη διαδικασία και η μη τήρηση αρχείου σε συνδυασμό με την απαγόρευση αξιοποίησης οποιουδήποτε υλικού (νόμιμα ή παράνομα αποκτηθέντος) για άλλους στόχους πέραν της διδασκαλίας.

Πηγή: alfavita.gr

...