Ανάπτυξη έχουμε, μείωση της ανεργίας έχουμε, μέτρα αποτελεσματικά κατά της ακρίβειας έχουμε, λέει η κυβέρνηση και δεν σταματά σε αυτά. Κοινώς, «έχουμε» απ’ όλα και για όλα. Θεωρεί ότι έτσι απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει σ’ εκείνο το μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που τελευταίως έχει όλο και λιγότερα για όλο και περισσότερες πλευρές της ζωής του.

Το γεγονός είναι ότι ζούμε στην εποχή της υποτίμησης. Υποτιμούνται, συνειδητά, οι επιπτώσεις της πανδημίας λόγω της κακής κυβερνητικής διαχείρισης. Υποτιμούνται οι επιπτώσεις στη δημοκρατία μας από το γεγονός ότι η πλειονότητα των ΜΜΕ στηρίζει την εξουσία και δεν ελέγχει την κυβέρνηση. Υποτιμούνται οι επιπτώσεις της περιστολής εργασιακών δικαιωμάτων. Υποτιμούνται οι συνέπειες της μη στήριξης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υποτιμούνται οι κοινωνικές στρεβλώσεις από την ένταση του αυταρχισμού και της κρατικής καταστολής.

Να πούμε ακόμη, για την παιδεία; Για τα εθνικά θέματα; Για το εισόδημα; Το ζήτημα της δημοκρατίας δεν πρέπει να υποτιμάται στον δημόσιο διάλογο. Αντιθέτως, συνδέεται άρρηκτα με το μέλλον και με το ερώτημα «ανάπτυξη για ποιόν;».

 


, Τίποτα δεν μας λείπει…Κύριο θέμα INDE (12/11/2021), INDEPENDENTNEWS
#independent news greece
Ιστοσελίδα: https://independentnews.gr