Μέσα στη γενική πλαδαρότητα που επικρατεί στα συνδικαλιστικά του υγειονομικού χώρου, ψηφίζεται την Πέμπτη 30.7.20 στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις για τη δημιουργία του νέου «Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία – Ανώνυμη Εταιρεία’» και σε συντομία ΟΔΙΠΥ – Α.Ε. Πρόκειται για έναν Οργανισμό που έρχεται να υποκαταστήσει τόσο τις αρμοδιότητες του ΕΟΠΥΥ όσο κι εκείνες του ΚΕΣΥ αλλά και του ίδιου του υπουργείου Υγείας! Διότι οι αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας είναι σήμερα νομοθετημένες για τον ΕΟΠΥΥ με τον Ν. 3918/2011, αφού ο ΕΟΠΥΥ είναι ο μοναδικός αγοραστής υπηρεσιών Υγείας κατά τον Ν. 4238/2014 και έχει εξουσιοδότηση από τον νόμο να ελέγχει και την ποιότητα των υπηρεσιών που αποζημιώνει αλλά και την πιστότητα της εκτέλεσης των συνταγογραφημένων υπηρεσιών Υγείας είτε αυτές αφορούν φάρμακα, είτε αφορούν εργαστηριακές εξετάσεις, είτε πρόκειται για ιατρικές πράξεις σε ασθενείς. Παράλληλα, ο επιτελικός σχεδιασμός της διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, αντικειμενικά και θεσμικά, ανήκει στο υπουργείο, που ζητάει και τη γνώμη του ΚΕΣΥ όπου τούτο προβλέπεται από τον νόμο.

Στο απυρόβλητο

Με το νέο μόρφωμα – Ανώνυμη Εταιρεία η ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας θα ελέγχεται από ιδιωτικού τύπου φορέα και κατά κύριο λόγο ο έλεγχος θα αφορά τις υπηρεσίες των δημόσιων δομών Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ), ενώ ο ιδιωτικός τομέας μένει στο… απυρόβλητο, αφού ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. θα κάνει έλεγχο στις ιδιωτικές δομές εφόσον το ζητήσουν! Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει πως με τον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. οι δημόσιες δομές Υγείας στοχοποιούνται και εύκολα θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συρρίκνωσης ή και κατάργησής τους, αλλά και «όχημα» για να επιβληθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις λειτουργίες του Δημοσίου!

Αντίθετα, ο έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας που (θα) παρέχονται από τους ιδιώτες στις κάθε μορφής δομές, από τα απλά ιατρεία και εργαστήρια μέχρι τις πολύπλοκες εταιρικές μορφές -Α.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ- θα επαφίεται στον… πατριωτισμό των ίδιων των επιχειρηματιών της Υγείας! Και ο έλεγχος, φυσικά, θα γίνεται με «δείκτες ποιότητας» που δεν αναφέρονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο αλλά και δεν προσδιορίζεται πότε και με ποια θεσμική μορφή θα θεσπιστούν, ενώ παράλληλα δεν γνωρίζει κανένας τι θα γίνεται με τις δημόσιες δομές Υγείας όταν το ίδιο το κράτος δεν διασφαλίζει τους αναγκαίους όρους -επαρκές προσωπικό, βιοϊατρική τεχνολογία, υποδομές, συνθήκες εργασίας- για να αξιολογούνται με ασφάλεια από τον νέο φορέα αξιολόγησης και χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο να συρρικνωθούν ή να καταργηθούν ή να εκχωρηθούν σε ιδιώτες επιχειρηματίες…

Κι εκεί ιδιώτες

Όσο για το ΚΕΣΥ, το όργανο που αποτελεί τον θεσμικό σύμβουλο της Πολιτείας, δηλαδή της κυβέρνησης, μετά και τα τελευταία γεγονότα με τον πρόεδρό του Κώστα Μάρκου, επίκεινται η κατάργησή του και η αντικατάστασή του από ένα όργανο που μάλλον θα το εξουσιάζουν «ιδιώτες» και θα συμβουλεύει την Πολιτεία κατά το δοκούν…

Οι δημόσιες δομές όμως δεν θα αντέξουν περαιτέρω υποβάθμιση, συρρίκνωση ή αλλοίωση του χαρακτήρα και της αποστολής τους, που είναι η διασφάλιση της Υγείας των πολιτών χωρίς την επιδίωξη του κέρδους κι αυτή η ποιοτική διαφορά με τις ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας καθιστά τις δημόσιες δομές του ΕΣΥ, μοναδικές και αναντικατάστατες! Γι’ αυτό και δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους η ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για τη δημιουργία του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., αλλά, αντίθετα, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει κύκλος συζητήσεων ενημέρωσης και αποφάσεων μέσα στα νοσοκομεία, κάτι που φυσικά δεν συμβαίνει…

* Ο Τ. Γεωργακόπουλος είναι γιατρός, πνευμονολόγος, διευθυντής ΕΣΥ, πρώην αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Πηγή: ΑΥΓΗ