《Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Νομοσχέδιο για την “Αναβάθμιση του Σχολείου και την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών”, το οποίο ξεκίνησα να το διαβάσω.
Μια πρώτη Παρατήρηση:
Δεν γίνεται καμιά νύξη για την μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών που είναι από τους πιο κακοπληρωμένους στην Ευρώπη.
Αντιθέτως ορίζονται με ακρίβεια τα επιδόματα θέσης.
1. των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης: 900 ευρώ.
2. των Περιφερειακών Επόπτων Ποιότητας της Εκπαίδευσης: 600 ευρώ.
3. Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 550 ευρώ.
4. Εποπτων Ποιότητας της Εκπαίδευσης: 500 ευρώ.
5. Συμβούλων Εκπαίδευσης 350: ευρώ.
6. Προϊστάμενων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.): 350 ευρώ.
7. Διευθυντών Λυκείων και διευθυντών σχολείων πάνω από 120 μαθητών: 330 ευρώ
8. Προϊσταμενων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 300 ευρώ κλπ.

Στον Πίνακα φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία οι μισθοί (μικτές αποδοχές) των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 15 χρόνια) σύμφωνα με τις επίσημες κλίμακες, πριν από την αφαίρεση των φόρων, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών του υπαλλήλου για προγράμματα συνταξιοδότησης ή υγειονομικής περίθαλψης και άλλες εισφορές ή ασφάλιστρα για κοινωνική ασφάλιση σε δολάρια ΗΠΑ, μετά από 15 χρόνια, είναι στα πιο χαμηλά της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ: 26,782 δολάρια (δεδομένα ΟΟΣΑ).

, Στα πολύ χαμηλά των χωρών της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ οι μισθοί των εκπαιδευτικών (Πίνακας), INDEPENDENTNEWS
Οι μισθοί των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι πιο χαμηλοί από αυτούς των συναδέλφων τους στην Πορτογαλία: περίπου 44 χιλιάδες δολάρια, το Μεξικό: 34 χιλιάδες δολάρια και την Τουρκία: 31 χιλ. δολάρια. Όταν η Ελλάδα έχει περίπου το ίδιο μέσο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) με την Πορτογαλία και σήμερα με την Τουρκία και υπερβαίνει κατά 1/3 το μέσο ΑΕΕ του Μεξικού.

Προφανώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να γίνει αναβάθμιση του σχολείου δίχως μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών πλην ενός μικρού κομματιού τους που θα καταλάβει τις θέσεις ιεραρχίας στην εκπαίδευση.

Ως συνήθως αυτό το οποίο δεν λέγεται στις σχετικές συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα, ίσως και να είναι μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την ουσιαστική αναβάθμιση του σχολείου.》

Δ.Α.