Όπως όλα συνομολογούν, η στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας έχει δυσαρεστήσει αρκετούς πολίτες, καθώς δεν τους πείθει ότι πρόκειται απλά για την προστασία τους.

 

 

 

 

rosa