Ειλικρινά δε φανταζόμουν ότι ο κ. Κουκουλόπουλος χρειάζεται εγχειρίδιο χρήσης για να διαβάσει ένα κείμενο. Φαίνεται  όμως ότι δεν κατάλαβε τις συγκεκριμένες απαντήσεις μου στις αιτιάσεις του, αλλιώς δε θα ζητούσε επίμονα μια «απλή και καθαρή απάντηση», ενώ τα ενδεικτικά έργα που ανέφερα, τα οποία κατά τη γνώμη μου αποδεικνύουν την προτεραιότητα που έδινε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο σιδηρόδρομο, για τον τ. Βουλευτή είναι «παράθεση σωρείας άσχετων στοιχείων». Θα κάνω λοιπόν άλλη μια προσπάθεια να απαντήσω ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα τρία θέματα που έθεσε, μήπως αυτή τη φορά γίνω περισσότερο κατανοητή.

1.      Σήμερα, στη βάση του Κανονισμού 1315 για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο, υπάρχουν συγκεκριμένες προτεραιότητες για Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

§  Έργα πρώτης προτεραιότητας είναι αυτά που ευρίσκονται στους άξονες προτεραιότητας (Orient/East-Μed Corridor για την Ελλάδα).

§  Έργα επίσης προτεραιότητας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, είναι τα έργα του Κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου. Σε αυτά τα έργα εντάσσονται τα έργα του άξονα Θεσσαλονίκη – Φλώρινα-Αλβανία.

§  Έργα δεύτερης προτεραιότητας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2050, είναι τα έργα του λεγόμενου «εκτεταμένου δικτύου». Σε αυτά ανήκει το σιδηροδρομικό έργο Κοζάνη-Καλαμπάκα.

Αυτή η Νομοθετημένη προτεραιοποίηση έγινε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τέλος του 2013. Το ότι η Ελλάδα το 2014 συμπεριέλαβε στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) τη γραμμή Κοζάνη-Καλαμπάκα, τον εμπορευματικό σταθμό στα Κοίλα και την υπόγεια επιβατική γραμμή στην πόλη της Κοζάνης στα έργα πρώτης προτεραιότητας, φανερώνει την άγνοια της τότε Κυβέρνησης στην παραπάνω προτεραιοποίηση. Τι θα έπρεπε λοιπόν να κάνει στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ; Να συνεχίσει το λάθος της προηγούμενης Κυβέρνησης και να βάλει σε προτεραιότητα έργα που δεν είχαν καμιά πιθανότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, σε βάρος σιδηροδρομικών έργων πρώτης προτεραιότητας;

Άλλωστε μία από τις αιτίες (οι άλλες είναι διαφθορά, κατασπατάληση πόρων, στρεβλό παραγωγικό μοντέλο κ.τ.λ.) της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας ήταν και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού που έπρεπε να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές τάσεις και προβλέψεις. Στην προηγούμενη απάντησή μου ανέφερα τα πρόστιμα που πλήρωσε η χώρα και τις απεντάξεις έργων γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Φαίνεται όμως ότι ακόμα δεν έχουν καταλάβει οι υπεύθυνοι, πόσο ακριβά πλήρωσε η περιοχή, αλλά και ολόκληρη η χώρα, αυτές τις επιλογές των Κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Εάν λοιπόν ο κ. Κουκουλόπουλος ήθελε να προσπαθήσει να βάλει σε προτεραιότητα Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης το έργο Κοζάνη–Καλαμπάκα, ας έκανε δημοσιεύσεις και δηλώσεις το 2012-2013, όταν λαμβάνονταν οι αποφάσεις.

Επιπλέον, όπως επί λέξει αναφέρεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025:

«Η κύρια επιδίωξη στο σιδηροδρομικό τομέα παραμένει ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του άξονα ΠΑΘΕ/Π που αποτελεί τμήμα του διαδρόμου OrientEast Med Corridor και συνδέει τους λιμένες του Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Μπουργκάς με την κεντρική Ευρώπη, αλλά και το Σιδηροδρομικό Εμπορευματικό Διάδρομο (Rail Freight Corridor 7)».

«Όσον αφορά στον τομέα δράσεων, όπου έχει επικεντρωθεί και ο κύριος όγκος των επενδύσεων του παρελθόντος, τα υπό εξέλιξη έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, τόσο τα έργα υποδομής/επιδομής στον άξονα Αθήνα (ΣΚΑ)-Πάτρα όσο και τα έργα ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη (πλην Τιθορέα-Δομοκός), καθώς και στα τμήματα Θεσσαλονίκη-Πολύκαστρο και Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας».

«Παράλληλα προωθείται η  υλοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα-Κοζάνη, ώστε να προωθηθεί ο σχηματισμός σιδηροδρομικού δικτύου και περιλαμβάνονται δράσεις αναβάθμισης/συντήρησης του δικτύου ΔΕΔ-Μ σε εντοπισμένα τμήματα».

Άρα, το σιδηροδρομικό έργο Κοζάνη-Καλαμπάκα αναφέρεται ρητώς στο ΣΠΕΜ.

2.      Όσον αφορά στο επιχείρημα ότι το ‘ενδιαφέρον’ του ΣΥΡΙΖΑ για το σιδηρόδρομο φαίνεται και από την απουσία του πιο οικολογικού μέσου μεταφοράς στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ειλικρινά δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω το συλλογισμό του κ. Κουκουλόπουλου. Αρχικά, γιατί ο σιδηρόδρομος δεν απουσιάζει από το ΕΣΕΚ, αντίθετα περιλαμβάνεται στις Προτεραιότητες Πολιτικής του σχεδίου, όπως επίσης και στα μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχέδιο, ο πλήρης εξηλεκτρισμός των μεταφορών, ο οποίος αποτελεί συμπληρωματικό στόχο έως το 2030, θα επιτευχθεί κυρίως μέσω του σιδηροδρόμου.

Προφανώς ο κ. Κουκουλόπουλος είχε φανταστεί κάπως αλλιώς το ΕΣΕΚ, θα ήθελα να του θυμίσω όμως ότι για τη σύνταξη του εν λόγω κειμένου δεν αυτοσχεδιάσαμε, αλλά ακολουθήσαμε τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Κομισιόν. Αντί λοιπόν ο τ. Βουλευτής να ψάχνει την απουσία του σιδηροδρόμου στο ΕΣΕΚ, θα του πρότεινα να διαβάσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών – το κύριο εργαλείο για την υποστήριξη της εθνικής πολιτικής μεταφορών, την Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, την Εθνική Στρατηγική και Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, την Εθνική Στρατηγική για τις Υποδομές Εναλλακτικών καυσίμων και πολλά άλλα στρατηγικά κείμενα, τα οποία αποτέλεσαν το βασικό κατευθυντήριο πλαίσιο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα των μεταφορών και όπου η παρουσία του σιδηροδρόμου είναι κυρίαρχη.

3.      Σχετικά με τις γέφυρες του ΟΣΕ στην Κοζάνη, τα γεγονότα έχουν ως εξής:

§  Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη δήλωσή μου, το Δεκέμβριο του 2014 ελήφθη η σχετική Απόφαση για την κατεδάφιση των δύο γεφυρών στο ΔΣ του ΟΣΕ για διευκόλυνση τη οδικής κυκλοφορίας.

§  Το Δεκέμβριο του 2014 υπεγράφη σχετικό συμφωνητικό μεταξύ ΟΣΕ – Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, στο οποίο υπήρχε ρητός όρος ότι η Περιφέρεια θα αποκαθιστούσε τις δύο γέφυρες.

§  Το Μάιο του 2015 κατεδαφίσθηκαν οι δύο γέφυρες, υλοποιώντας τη συμφωνία ΟΣΕ- Περιφέρειας και διευκολύνθηκε η οδική κυκλοφορία στην περιοχή.

§  Σήμερα, η Περιφέρεια πρέπει να ανταποκριθεί στην υποχρέωση που έχει για την αποκατάσταση των γεφυρών και για αυτό ο ΟΣΕ στρέφεται νομικώς εναντίον της.

Πoια ακριβώς είναι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ; Αλλά και πού εντοπίζεται η διάσταση απόψεων με την προηγούμενη Περιφερειακή αρχή που υπαινίσσεται ο κ. Κουκουλόπουλος; Η ουσία είναι ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι τεχνικοί λόγοι για τους οποίους η κατεδάφιση ήταν απαραίτητη για την οδική κυκλοφορία και σήμερα όλα θα ήταν καλά αν η Περιφέρεια ανταποκρινόταν στις δεσμεύσεις της για αποκατάσταση των γεφυρών. Φυσικά, ούτε λέξη δεν αναφέρεται από τον κ. Κουκουλόπουλογια αυτά.

Αναφορικά τέλος για την ένταξη της γραμμής Κοζάνη – Καλαμπάκα στο Διευρωπαϊκό δίκτυο, έχει κι εδώ λάθος ο κ. Κουκουλόπουλος. Η συγκεκριμένη σύνδεση ήταν επίσημο και εγκεκριμένο σχέδιο του ΟΣΕ ήδη από το 1980. Η ένταξή της στο Διευρωπαϊκό δίκτυο το 1996 ήταν φυσικό επακόλουθο αυτού του σχεδιασμού και όχι κατόρθωμα κάποιου. Αλλά φυσικά, σύμφωνα με τον τ. Βουλευτή, οι αναφορές στο 1980 μας πάνε «στην εποχή του Κολοκοτρώνη».

Την ώρα που πραγματικά «η περιοχή δέχεται μια άνευ προηγούμενου επίθεση από την Κυβέρνηση με τη βίαιη απολιγνιτοποίηση και την ορατή απειλή ερημοποίησης της», ο κ. Κουκουλόπουλος δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή για ό,τι κακό έχει συμβεί, φταίει η 4,5ετής διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω, αντί για το προηγούμενο, να ακούσουμε κάποια πρόταση για το μέλλον της περιοχής και κάποια αυτοκριτική για τη διαχρονική υστέρησή της σε όλους τους δείκτες.

Σε απλά ελληνικά μας ζητάει να ξεχάσουμε την πρόσφατη οικονομική κρίση, την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, την κοινωνική εξαθλίωση, την εκτίναξη της ανεργίας και του δημόσιου χρέους. Ε λοιπόν, όλα αυτά δεν ήταν φυσικά φαινόμενα, αλλά αποτελέσματα καταστροφικών πολιτικών που ασκήθηκαν επί σειρά ετών από τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Προφανώς πρέπει να ξεχάσουμε επίσης ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια – που άλλοι είχαν βάλει- , ρύθμισε το δημόσιο χρέος, άφησε αποθεματικό 37 δισ στην επόμενη Κυβέρνηση, ενώ συγχρόνως αντιμετώπισε την ανθρωπιστική κρίση, το προσφυγικό, μείωσε την ανεργία και ναι…προώθησε το στρατηγικό σχεδιασμό σε όλους τους τομείς, που σήμερα νόμο-νόμο ξηλώνει η ΝΔ.

Θα επιθυμούσα ένα διάλογο άλλου επιπέδου. Δυστυχώς όταν έχεις διατελέσει Υπουργός Κυβέρνησης που έχει μερίδιο ευθύνης στην καταστροφή και οπισθοδρόμηση της περιοχής αλλά και της χώρας και δεν υπάρχει ίχνος αυτοκριτικής παρά μόνο κομπορρημοσύνη, δε μπορώ παρά να συμφωνήσω… «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί».

 

Υ.Γ. Εάν υπάρχει στο λεξιλόγιο της πολιτικής κουλτούρας του κ. Κουκουλόπουλου η έννοια της διάσωσης, να του ευχηθώ να διασωθεί. Στη δική μου πολιτική κουλτούρα κυριαρχούν η συντροφικότητα και η συλλογικότητα… άρα δεν κινδυνεύω.