Περιλαμβάνει ελάχιστο κοινό πλαίσιο φορολόγησης των επιχειρήσεων στην Ε.Ε., αλλά και παγκόσμιο εταιρικό φόρο στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ ● Υποχρέωση μεγάλων εταιρειών να δημοσιεύουν τους πραγματικούς συντελεστές φορολόγησης και σύσταση για συμψηφισμό των ζημιών της πανδημίας με φόρους από προηγούμενες κερδοφόρες χρήσεις.

 

«ΒEFIT» είναι η κωδική ονομασία της μεταρρύθμισης της φορολογίας των επιχειρήσεων που παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει το σύστημα «εταιρικής φορολόγησης του 21ου αιώνα». BEFIT είναι τα αρχικά της φράσης «Business in Europe: Framework for Income Taxation» και κατά την Κομισιόν αφενός θα βοηθήσει την Ε.Ε. να ανακάμψει από την πανδημία και να εξασφαλίσει επαρκή δημόσια έσοδα, αφετέρου θα διαμορφώσει ένα δίκαιο και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα ευνοεί τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας και θα εξασφαλίζει «τη στρατηγική αυτονομία της Ενωσης».

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση, εκτός από προσπάθεια να ενοποιηθεί το φορολογικό «πάτσγουορκ» των 27 χωρών και να σταματήσει ο εντός Ε.Ε. φορολογικός ανταγωνισμός, αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στον παγκόσμιο εταιρικό φόρο που προτείνει η αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στον ΟΟΣΑ και στους G20.

Ειδικά για το τελευταίο, η Κομισιόν εκτιμά ότι μια παγκόσμια συμφωνία για την εταιρική φορολόγηση πρέπει να βασιστεί σε δύο πυλώνες:

■ Πρώτον, στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής των μεγάλων πολυεθνικών μέσω της «ανακατανομής» των κερδών τους σε φορολογικούς παραδείσους και σε χώρες με πολύ χαμηλούς συντελεστές και

■ Δεύτερον στην υιοθέτηση ελάχιστου συντελεστή για τις μεγάλες πολυεθνικές, που είναι αρκετά κοντά στην αμερικανική πρόταση. Και για τους δυο πυλώνες, η Κομισιόν, εκτός από την εντολή για διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, θα προωθήσει οδηγίες που θα διασφαλίζουν την εφαρμογή τους.

Πέραν αυτών, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέχρι το 2023 ένα νέο πλαίσιο για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην Ε.Ε., το οποίο θα συμβάλει «στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην άρση των φορολογικών εμποδίων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πιο φιλικού για τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά». Το «BEFIT», κατά την Κομισιόν, θα είναι ένα εγχειρίδιο κοινών κανόνων για την εταιρική φορολογία και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες της Ε.Ε. Για την προετοιμασία της μετάβασης η Κομισιόν θα διοργανώσει το 2022 φορολογικό συμπόσιο για «μείγμα φόρων στην Ε.Ε. στην πορεία προς το 2050».

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει για την προσεχή διετία:

● Για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. να δημοσιεύουν τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές τους.

● Να αντιμετωπιστεί η καταχρηστική χρήση των εικονικών εταιρειών με στόχο τη φοροαποφυγή.

● Να αντιμετωπιστεί η μεροληπτική μεταχείριση ανάμεσα στην έκδοση χρέους και μετοχών στην ισχύουσα εταιρική φορολογία, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους με ίδια κεφάλαια, αντί να προβαίνουν σε δανεισμό.

● Η Κομισιόν, τέλος, συστήνει στα κράτη-μέλη για φέτος να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις τη μεταφορά ζημιών τουλάχιστον στο προηγούμενο οικονομικό έτος, δηλαδή να αντισταθμίσουν ζημίες που υπέστησαν το 2020 και το 2021 με φόρους που κατέβαλαν σε κερδοφόρες χρήσεις πριν από το 2020, μέτρο που μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Οι φορολογικοί μας κανόνες πρέπει να στηρίζουν μια ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς, να είναι διαφανείς και να βάζουν τέλος στη φοροαποφυγή», δήλωσε παρουσιάζοντας την πρόταση ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ενώ ο επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι υπογράμμισε ότι η «ανανέωση της διατλαντικής σχέσης προσφέρει μια ευκαιρία για να σημειωθεί αποφασιστική πρόοδος προς μια παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση».

efsyn