Την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων για το δημόσιο χρέος των χωρών της ευρωζώνης με αφορμή τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου φέρνει με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημ. Παπαδημούλης. Στην ετήσια έκθεσή του για το 2020 το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) αναδεικνύει την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων για το δημόσιο χρέος. Όπως επισημαίνεται, «η μεγάλη αύξηση του χρέους στις χώρες της ευρωζώνης, λόγω των συνεπειών της πανδημίας, καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ευελιξίας, ώστε οι στόχοι για το χρέος να είναι ρεαλιστικοί και για την επίτευξή τους να απαιτούνται χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα».

Υπογραμμίζεται, επίσης, «η ανάγκη διαφοροποίησης των κανόνων ανάλογα με τα δεδομένα κάθε χώραςώστε να αποφευχθεί η πάση θυσία επίτευξη πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων από υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλίαή μία de facto παραβίαση αυτών των στόχων».

Λαμβάνοντας υπόψιν τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στους κανόνες για το δημόσιο χρέος ο Δημ. Παπαδημούλης ρωτά την Επιτροπή αφενός «ποια είναι η θέση της σε σχέση με τις ανωτέρω προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου καθώς και την πρόταση για ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης πριν από την απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής από τους δημοσιονομικούς κανόνες» και αφετέρου «ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του διαλόγου και την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης».

Επιπλέον ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά να μάθει από την Επιτροπή για το εάν «εξετάζει τη δημιουργία ενός μόνιμου δημοσιονομικού ταμείου/μηχανισμού, όπως προτείνει το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Θέμα: Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την αναθεώρηση των κανόνων για το δημόσιο χρέος

Στην ετήσια έκθεσή του για το 20201, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) αναδεικνύει την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων για το δημόσιο χρέος, αναφέροντας ότι η μεγάλη αύξηση του χρέους στις χώρες της ευρωζώνης, λόγω των συνεπειών της πανδημίας, καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ευελιξίας, ώστε οι στόχοι για το χρέος να είναι ρεαλιστικοί και για την επίτευξή τους να απαιτούνται χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Ειδικότερα, το ΕΔΣ προτείνει την αύξηση του δείκτη αναφοράς για το χρέος πάνω από το 60% του ΑΕΠ ή μία μεγαλύτερη χρονική περίοδο μείωσης του χρέους προς το επίπεδο αυτό για τις χώρες με υψηλό χρέος ή έναν συνδυασμό των δύο αυτών προτάσεων. Τονίζει, επίσης, την ανάγκη διαφοροποίησης των κανόνων ανάλογα με τα δεδομένα κάθε χώρας, ώστε να αποφευχθεί η πάση θυσία επίτευξη πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων από υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία, ή μία de facto παραβίαση αυτών των στόχων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του διαλόγου και την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης;

– Ποια η θέση της σε σχέση με τις ανωτέρω προτάσεις του ΕΔΣ καθώς και την πρόταση για ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης πριν από την απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής από τους δημοσιονομικούς κανόνες;

– Εξετάζει τη δημιουργία ενός μόνιμου δημοσιονομικού ταμείου/μηχανισμού, όπως προτείνει το ΕΔΣ, δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/efb_annual_report_2020_en_0.pdf