Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, σχετικά με το Πάγωμα των ποινικών διαδικασιών για εγκλήματα λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία τη ΝΔ στην Ελληνική Βουλή.
Σύμφωνα με τις νές διατάξεις, «προβλέπεται η αναβολή ή αναστολή των ποινικών διαδικασιών για τα εγκλήματα της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής μέχρι να οριστικοποιηθεί η οικεία πράξη της τελωνειακής ή φορολογικής αρχής, λόγω άπρακτης παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου επί προσφυγής που ασκήθηκε».

Όπως αναφέρει στην Ερώτηση του ο Δημ. Παπαδημούλης, «η ανωτέρω ρύθμιση έρχεται να προστεθεί σε σειρά διατάξεων που έχουν ήδη ψηφιστεί, όπως η διάταξη για την αποδέσμευση προϊόντων οικονομικού εγκλήματος μετά το πέρας 18 μηνών». M εαυτό το δεδομένο, ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ζητά να μάθει «αν η Κομισιόν έχει ενημερωθεί για τη ρύθμιση αυτή» αλλά και «πώς την αξιολογεί, ιδίως σε σχέση με το ότι η ίδια έχει πολλάκις αναδείξει ως επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης, της φοροδιαφυγής/ φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Ακολουθεί η πλήρης Ερώτηση:

Θέμα: Πάγωμα ποινικών διαδικασιών για εγκλήματα λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής

Σε διάταξη που ψηφίστηκε στις 5.11.2020 από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή1, προβλέπεται η αναβολή ή αναστολή των ποινικών διαδικασιών για τα εγκλήματα της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής μέχρι να οριστικοποιηθεί η οικεία πράξη της τελωνειακής ή φορολογικής αρχής λόγω άπρακτης παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου επί προσφυγής που ασκήθηκε.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής, η ανωτέρω ρύθμιση έχει προκαλέσει αρνητικά σχόλια και στο διεθνή τύπο2. Έρχεται δε να προστεθεί σε σειρά διατάξεων που έχουν ήδη ψηφιστεί, όπως η διάταξη για την αποδέσμευση προϊόντων οικονομικού εγκλήματος μετά το πέρας 18 μηνών3.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει ενημερωθεί για την ανωτέρω ρύθμιση;

Πως αξιολογεί τη νέα ρύθμιση, ιδίως σε σχέση με την επιτακτική ανάγκη, που και η ίδια η Επιτροπή έχει πολλάκις αναδείξει, για ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

1 Άρθρο 32 του σχεδίου νόμου «Ρυθµίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεµών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύµφωνα µε τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/ekremeis%20ypotheseis-pap-aposp.pdf

2 https://www.ft.com/content/9f630c1a-4c96-4852-8705-3a15148eddcf

3 Άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4637/2019 (ΦΕΚ Α 180/18.11.2019). https://www.ft.com/content/37512b46-06b4-11ea-9afa-d9e2401fa7ca