, Οδικός Χάρτης για τη «μικτή μάθηση», INDEPENDENTNEWS

 

Η Ε.Ε. «ανακεφαλαιώνει» την οδυνηρή εμπειρία της τηλεκπαίδευσης στη διάρκεια της πανδημίας με Σύσταση του Συμβουλίου για εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν της αίθουσας διδασκαλίας, με έμφαση στην αποφυγή διακρίσεων και αποκλεισμών.

κολουθήστε μας στο Google news 

«Μικτή μάθηση» είναι ο όρος που εισέβαλε, σχεδόν βίαια λόγω πανδημίας, στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στα κοινοτικά κείμενα. Παρά τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα της υποκατάστασης της φυσικής διδασκαλίας από την ψηφιακή -που στην περίπτωση της Ελλάδας πήρε τραγελαφικές και οδυνηρές για τους μαθητές διαστάσεις-, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις αρχές Αυγούστου πρόταση Σύστασης του Συμβουλίου «για τη μικτή μάθηση για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς».

Με δεδομένη τη μεγάλη ποικιλία «εμπειριών» από την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης στα κράτη-μέλη και τις τεράστιες διαφορές στις υποδομές αλλά και στην εκπαιδευτική κουλτούρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το σχετικά «χαλαρό» πλαίσιο της Σύστασης, που ως νομική πράξη περιορίζεται στην πολιτική δέσμευση των κρατών-μελών να προωθήσουν, καθένα με τον τρόπο του, τα προτεινόμενα μέτρα, χωρίς την υποχρέωση να εφαρμόσουν ή να νομοθετήσουν, όπως ισχύει με τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες.

Παρ’ όλα αυτά, η προτεινόμενη Σύσταση δεν είναι αδιάφορη και είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις και στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου το υβρίδιο «μικτής μάθησης» με το οποίο πειραματίστηκε το υπουργείο Παιδείας είχε οικτρά αποτελέσματα, ώστε γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές να μιλούν για μιάμιση χρονιά χαμένη.

Τι ορίζεται ως μικτή μάθηση, σύμφωνα με την προτεινόμενη Σύσταση; «Ενα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος ακολουθεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να πρόκειται για συνδυασμό σχολικού χώρου και άλλου φυσικού περιβάλλοντος (εταιρεία, κέντρο κατάρτισης/επιμόρφωσης, εξ αποστάσεως μάθηση, υπαίθριος χώρος, πολιτιστικός χώρος κ.λπ.) ή να συνδυάζει διαφορετικά μαθησιακά εργαλεία που μπορεί να είναι ψηφιακά και μη ψηφιακά».

Η Κομισιόν δεν αγνοεί τα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν από το κλείσιμο ή τη διακεκομμένη λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων λόγω της πανδημίας. Στην πρόταση Σύστασης σταχυολογούνται μερικά προβλήματα, έστω και «στρογγυλά» διατυπωμένα:

● Για τους μαθητές η μαθησιακή διαδικασία ήταν πιο αργή και λιγότερο εμπεριστατωμένη.

● Σε ορισμένες περιπτώσεις διακυβεύτηκαν η σωματική, ψυχική και συναισθηματική ευεξία των μαθητών.

● Πολλές οικογένειες και μαθητές, ιδίως από μειονεκτούσες ομάδες, δεν είχαν τους απαραίτητους πόρους για να ανταποκριθούν.

● Πολλά παιδιά στερήθηκαν τη στοχευμένη μαθησιακή υποστήριξη, τα επιδοτούμενα και υγιεινά γεύματα, την πρόσβαση σε μια ποικιλία εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

● Πολλά συστήματα, σχολεία και εκπαιδευτικοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τέτοια αλλαγή. Εκπαιδευτικοί δεν είχαν σαφή καθοδήγηση και επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές και αντιμετώπιζαν έλλειψη υποστήριξης και κατάρτισης στον μαθησιακό σχεδιασμό.

● Σημειώθηκαν μεγάλα προβλήματα στις θετικές επιστήμες, στα καλλιτεχνικά μαθήματα και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με δεδομένη την εξάρτησή τους από την πρόσβαση σε εργαστήρια και εξοπλισμό και από την επίβλεψη από καταρτισμένους επαγγελματίες.

Η Σύσταση περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, αλλά γενικά αντιμετωπίζει τη μικτή μάθηση θετικά, ως σταθερό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι ως «έκτακτη ανάγκη». Η Κομισιόν πιστεύει ότι η ευελιξία που προσφέρει μπορεί «να συμβάλει στη βελτίωση της συμπεριληπτικότητας της εκπαίδευσης, να προσφέρει καλύτερη εκπαίδευση σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές και σε όσους ανήκουν σε ταξιδιωτικές κοινότητες ή διαμένουν σε νοσοκομεία και κέντρα περίθαλψης, καθώς και σε όσους συμμετέχουν σε κατάρτιση. Ολα τα περιβάλλοντα και τα εργαλεία θα πρέπει να είναι εξίσου προσιτά σε μειονοτικές ομάδες, παιδιά με αναπηρία και άτομα προερχόμενα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και δεν θα πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις ή διαχωρισμό». Συγκεκριμένα, η Σύσταση προβλέπει μεταξύ άλλων:

● Πρόσθετες ευκαιρίες και στοχευμένη υποστήριξη σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ενισχυμένη ατομική στήριξη, πρόσθετο χρόνο μάθησης, πρόσβαση σε πρόσθετα περιβάλλοντα μάθησης, όπως οι δημόσιες βιβλιοθήκες, κινητοποίηση ή πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού).

● Προτεραιότητα στη σωματική και ψυχική ευεξία των μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών.

● Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, επενδύσεις σε διαθέσιμες συσκευές και συνδεσιμότητα.

● Αποτελεσματικές συμπράξεις για υποδομή και πόρους μεταξύ διαφορετικών παρόχων εκπαίδευσης, «μεταξύ άλλων από τον χώρο των επιχειρήσεων, των τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του αθλητισμού, της φύσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών ιδρυμάτων, της βιομηχανίας εκπαιδευτικών πόρων και της εκπαιδευτικής έρευνας».

● Αξιοποίηση κονδυλίων και εμπειρογνωσίας της Ε.Ε. για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε υποδομές, εργαλεία και παιδαγωγική (Erasmus+, Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κ.ά.).

Η Κομισιόν, αφού εγκριθεί η Σύσταση για τη μικτή μάθηση, θα παρακολουθεί την εφαρμογή της στις εκθέσεις προόδου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, με τα οποία ρητά συνδέεται η μικτή μάθηση.

Τι είναι η σύσταση

Είναι μία μη δεσμευτική για τα κράτη-μέλη νομική πράξη του Συμβουλίου, που εγκρίνεται έπειτα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντικατοπτρίζει την πολιτική δέσμευση των κρατών-μελών να εφαρμόσουν τα μέτρα που παρουσιάζονται, ενώ παράλληλα σέβεται πλήρως την εξουσία των κρατών- μελών στο πεδίο, όπως ο τομέας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπου ο ρόλος της Ε.Ε. είναι υποστηρικτικός.

Ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης

Είναι ένα πλαίσιο διαλόγου και δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη φιλοδοξία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2025 (βλ. και https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_el).

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027

Πρωτοβουλία της Ε.Ε. με δύο βασικές προτεραιότητες:

● Την ανάπτυξη οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων (υποδομές, συνδεσιμότητα, εξοπλισμός, ψηφιακές ικανότητες εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων, εύχρηστες και ασφαλείς πλατφόρμες).

● Την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό (βασικές δεξιότητες από μικρή ηλικία, ψηφιακός γραμματισμός, καταπολέμηση παραπληροφόρησης, περισσότεροι ειδικοί στον ψηφιακό τομέα, ισότιμη εκπροσώπηση κοριτσιών και νέων γυναικών στις ψηφιακές σπουδές και σταδιοδρομίες).
Αναλυτικά εδώ.

● Ολο το κείμενο της Σύστασης.


Κάθε Δευτέρα η «Eφ.Συν.» ενημερώνει τους αναγνώστες της σταθερά μέσα από αυτήν τη σελίδα για ειδήσεις που «γεννιούνται» στα όργανα της θεσμικής Ευρώπης

#independent news greece

Facebook: https://www.facebook.com/IndNewsGR

Twitter: https://twitter.com/inde_news

Ιστοσελίδα: https://independentnews.gr/