Νέα τουρκική NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατ. Μεσογειο

Posted on 27 Αυγούστου, 2020, 12:09 μμ
25 secs

Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο έως τις 1-2 Σεπτεμβρίου.

Με τον τρόπο αυτό η Τουρκία δεσμεύει περιοχή μεταξύ Μερσίνας και Αλεξανδρέττας, ανάμεσα στην Τουρκία και τα Κατεχόμενα.

Σε εγρήγορση βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος.

Η NAVTEX

URNHOS N/W : 1080/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 09:30)

TURNHOS N/W : 1080/20
MEDITERRANEAN SEA
1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;
36 40.00 N – 034 52.00 E
36 31.63 N – 035 14.20 E
36 27.11 N – 035 08.32 E
36 28.03 N – 035 05.55 E
36 24.23 N – 035 04.07 E
36 32.00 N – 034 42.00 E
CAUTION ADVISED.

...