Εικόνα ολοσχερούς κατάρρευσης εμφάνισαν τον Απρίλιο λόγω του lockdown και η εστίαση και τα καταλύματα, ενώ τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια συρρίκνωσης του τζίρου τους είχαν εμφανιστεί ήδη από το πρώτο τρίμηνο.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το κρίσιμο διάστημα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο κατήλθε σε 231.473.680 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 17,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019 (279.074.574 ευρώ).

Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (58,5%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη αύξηση (40,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 κατήλθε σε 884.073.387 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019 (985.706.024 ευρώ). Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (40%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη αύξηση (38,1%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας – Κύθνου.

Ακόμη χειρότερη εικόνα δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Απρίλιο. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών στοιχείων, σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2020 ήταν 17.642.544 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 91,9% σε σχέση με τον Απρίλιο της περσινής χρονιάς (217.528.451 ευρώ). Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης (100%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη αύξηση (47,5%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου.

Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών στοιχείων, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2020 κατηλθε σε 30.580.477 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 73,5% σε σχέση με τον Απρίλιο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 109.734.593 ευρώ.

Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, Καλύμνου, Καρδίτσας, Κέας – Κύθνου, Σποράδων και Φωκίδας (100%), ενώ αύξηση δεν καταγράφηκε σε καμία Περιφερειακή Ενότητα.

Πηγή: ΑΥΓΗ