Κώστας Νικολάου *
Η μείωση και θέρμανση των διαθέσιμων νερών ένεκα κλιματικής κρίσης προκαλεί διακοπές της ηλεκτροπαραγωγής από τα πυρηνικά εργοστάσια.
Η πυρηνική βιομηχανία χρειάζεται κρύο νερό για να λειτουργήσει. Από την ίδρυσή της, εξασφάλισε την πρόσβαση σε μεγάλους όγκους νερού, αλλά ο πολλαπλασιασμός ακραίων κλιματικών γεγονότων αποκαλύπτει την ευθραυστότητα του πυρηνικού τομέα.
Στη Γαλλία για παράδειγμα, η κατανάλωση νερού στην πυρηνική βιομηχανία δεν είναι αμελητέα. Η ενέργεια (94% πυρηνική) αντιπροσωπεύει το 22% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης επιφανειακών υδάτων, ο τρίτος μεγαλύτερος παράγοντας μετά την εγχώρια κατανάλωση (24%) και την άρδευση (48%).
Για να εξασφαλίσει την παροχή κρύου νερού, η πυρηνική βιομηχανία συνδέθηκε, από την αρχή της, με την κατασκευή φραγμάτων.
Το ζήτημα που προκύπτει με τη μείωση και θέρμανση των διαθέσιμων νερών ένεκα κλιματικής κρίσης δεν είναι η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, αλλά η ίδια η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2021, ένα σύντομο επεισόδιο καύσωνα στο τέλος του καλοκαιριού θα ήταν αρκετό για να καταστήσει μη διαθέσιμη έως και το 8% της πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, δηλαδή, διακοπή ηλεκτροπαραγωγής.
Περισσότερα εδώ:
___________________________
Πηγή: Grégoire Souchay, “L’accès à l’eau, un enjeu crucial pour le nucléaire”, Reporterre, Le quotidien de l’écologie, 6 Août 2021.
* Ανάρτηση στο facebook