, Η εξόντωση των Ινδονήσιων κομμουνιστών μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες του 20ου αιώνα, INDEPENDENTNEWS
FOTO: Dipa Nusantara Aidit (1923-1965), el joven Secretario General del Partido Comunista de Indonesia (PKI), realiza el discurso central durante un meeting electoral del PKI, en septiembre de 1955. Fotografía de Howard Sochurek
El PKI bajo la dirección de Aidit (1951-1965) llegó a convertirse en el tercer partido comunista más grande del mundo (detrás de los de la Unión Soviética y China) y, en 1965, se había convertido en el partido político más grande de Indonesia. Sin embargo y dada la preponderancia política que alcanzaba el PKI, este mismo año se urdió un falso intento de golpe de estado por parte del Ejército donde se culpó oficialmente al PKI, partido que sin embargo no tuvo ninguna implicación real. Por esta falsa imputación contra el PKI, sus miembros y simpatizantes fueron perseguidos (entre otras razones, por “no tener religión”), reprimidos y asesinados masivamente. Aidit fue capturado el 22 de noviembre de 1965 y ejecutado sumariamente ese mismo día. El genocidio perpetrado tras el intento de golpe atribuido falsamente al PKI, fue conocido como “genocidio indonesio” o “Purga comunista indonesia”, lo que llevó a la eliminación del PKI como fuerza política y a la instalación de la presidencia y dictadura de Suharto por 31 años (apoyado por EE.UU.). La misma CIA que apoyó los planes, la describió como “uno de los peores asesinatos en masa del siglo XX”.
ΦΩΤΟ: Dipa Nusantara Aidit (1923-1965), ο νεαρός Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ινδονησίας (PKI), παραδίδει την κεντρική διεύθυνση κατά τη διάρκεια εκλογικής συνεδρίασης του ΠΚΙ τον Σεπτέμβριο του 1955. Φωτογραφία από τον Howard Sochurek
Το PKI υπό την ηγεσία του Aidit (1951-1965) ήρθε να γίνει το τρίτο μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα στον κόσμο (πίσω από τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα) και, μέχρι το 1965, είχε γίνει το πιο πολιτικό κόμμα μεγάλο της Ινδονησίας. Ωστόσο, δεδομένης της πολιτικής προετοιμασίας που επιτεύχθηκε από το ΠΚΙ, εκρήγνυται μια ψευδή προσπάθεια πραξικοπήματος από τον στρατό φέτος όπου κατηγορήθηκε επίσημα το ΠΚΥ, ένα κόμμα που ωστόσο δεν είχε καμία πραγματική εμπλοκή. Για τον ψευδές αυτό τεκμηρίωση κατά του ΠΚΙ, τα μέλη και οι υποστηρικτές του διώχθηκαν (μεταξύ άλλων, για ′′ καμία θρησκεία ′′), καταστολή και μαζική δολοφονία. Το Aidit αιχμαλωτίστηκε στις 22 Νοεμβρίου 1965 και εκτελέστηκε συνοπτικά την ίδια ημέρα. Η γενοκτονία που διαπράχθηκε μετά την απόπειρα πραξικοπήματος που αποδόθηκε ψευδώς στο PKI, ήταν γνωστή ως ′′ γενοκτονία της Ινδονησίας ′′ ή ′′ ινδονησιακή κομμουνιστική εκκαθάριση “, οδηγώντας στην απομάκρυνση του ΠΚΙ ως πολιτική δύναμη και εγκατάσταση της προεδρίας και της δικτατορίας του Suharto για το 31 χρόνια (υποστηρίζεται από ΗΠΑ ΗΠΑ Η ίδια CIA που υποστήριξε τα σχέδια το χαρακτήρισε ως ′′ μία από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες του αιώνα “.