Επιστολή προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, για να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή με βάση το φύλο των κονδυλίων στο Ταμείο Ανάκαμψης, συνυπογράφουν 19 ευρωβουλευτές, μέλη του Δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 4 Πολιτικές Ομάδες – Ευρωπαϊκή Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Renew.

Την επιστολή συνυπογράφουν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου του Ευρωκοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, Δημήτρης Παπαδημούλης και η Πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα δικαιώματα των γυναικών και της ισότητας των φύλων, Έβελιν Ρέγκνερ.

Αναφερόμενοι στο άρθρο 23 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο ‘’η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της εργασίας και των αμοιβών’’, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Πρόεδρο της Κομισιόν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να διασφαλίσουν ότι «τα κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης θα κατανεμηθούν ισότιμα μεταξύ των φύλων», προκειμένου να δαπανηθούν για θέσεις εργασίας για τις γυναίκες και για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνουν πως «οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στο φύλο και ο προϋπολογισμός φύλου πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα κονδύλια που δαπανώνται στο πλαίσιο των διαθέσιμων εργαλείων για την ανάκαμψη».

Στην επιστολή αναγνωρίζεται επίσης η σημαντική κοινωνική συνεισφορά και το έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και παρά τις αντίξοες συνθήκες και τους κινδύνους οι γυναίκες εργαζόμενεςδουλεύοντας απλήρωτες στους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, της καθαριότητας και απολύμανσης και αλλού.

Το Δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δημιουργήθηκε στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο με σκοπό, πέραν των άλλων να συνεισφέρει στην εφαρμογή του ευρύτερου σχεδίου δράσης για το φύλο. Αποτελείται από ευρωβουλευτές που διορίζονται ως μέλη από όλες τις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου και τη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών. Στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προεδρεύει η Πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα δικαιώματα των γυναικών και της ισότητας των φύλων.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή (μεταφρασμένη στα ελληνικά):

Θέμα: Δίκαιη κατανομή με βάση το φύλο των κονδυλίων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Αξιότιμη Πρόεδρε της Κομισιόν, κα Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Αξιότιμε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Σαρλ Μισέλ

Ως μέλη του Δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλες τις Επιτροπές του, με την παρούσα επιστολή σας ζητάμε να διασφαλίσετε ότι τα κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης θα κατανεμηθούν ισότιμα μεταξύ των φύλων. Με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα το άρθρο 23, σύμφωνα με το οποίο ‘’η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της εργασίας και των αμοιβών’’, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον το ήμισυ από τον συνολικό όγκο του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να δαπανηθεί για θέσεις εργασίας για τις γυναίκες και για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στο φύλο και ο προϋπολογισμός φύλου πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα κονδύλια που δαπανώνται στο πλαίσιο των διαθέσιμων εργαλείων για την ανάκαμψη. Ιδιαίτερα για τις επενδύσεις στο δημόσιο τομέα, αυτές θα πρέπει να γίνουν κυρίως στον κλάδο της φροντίδας, όπως για παράδειγμα στην ανάπτυξη ανθεκτικών υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά.

Από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών επιπτώσεων που αυτή η κρίση έχει προκαλέσει στις κοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένου του καταστροφικού αντίκτυπου στις γυναίκες και, γενικότερα, στην ισότητα των φύλων. Από τη μία πλευρά βλέπουμε την άνοδο της βίας που βασίζεται στο φύλο, την πίεση στις γυναίκες από την απλήρωτη φροντίδα και την οικιακή εργασία που αυξάνεται ακόμη περισσότερο, μειώνοντας την αναπαραγωγική υγεία και τις υπηρεσίες μητρότητας. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε τη γενναιότητα εργαζομένων και όσων εργάζονται στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι συνεχίζουν να φροντίζουν τους αρρώστους, τους ηλικιωμένους και όλους εκείνους που το έχουν ανάγκη. Βλέπουμε επίσης τη σημαντική δουλειά που γίνεται από τους υπαλλήλους καθαριότητας και απολύμανσης, τους ταμίες και τους βοηθούς καταστημάτων σούπερ μάρκετ, τους υπαλλήλους των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και άλλους εργαζομένους. Η μεγάλη πλειοψηφία όλων αυτών των εργαζομένων είναι γυναίκες, που με το έργο τους συνεισφέρουν σημαντικά παρά τους κινδύνους και το γεγονός ότι είναι απλήρωτοι. Επομένως πιστεύουμε ότι είναι καιρός και την ίδια στιγμή και δίκαιο τα κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης να κατανεμηθούν με ισότιμο τρόπο.

Αναμένουμε την απάντησή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές

Evelyn REGNER, Αυστρία – S&D, Dimitrios PAPADIMOULIS, Ελλάδα – GUE/NGL, Chrysoula ZACHAROPOULOU, Γαλλία – Renew, Inmaculada RODRÍGUEZPIÑERO, Ισπανία – S&D, Alexandra GEESE, Γερμανία – Greens/EFA, Monica SEMEDO, Λουξεμβούργο – Renew, Alicia HOMS GINEL, Ισπανία – S&D, Alessandra MORETTI, Ιταλία – S&D, Josianne CUTAJAR, Μάλτα – S&D, Vera TAX, Ολλανδία – S&D, Monika VANA, Αυστρία – Greens/EFA, Pina PICIERNO, Ιταλία – S&D, Lukasz KOHUT, Πολωνία – S&D, Sylwia SPUREK, Πολωνία – S&D, Gwendoline DELBOSCORFIELD, Γαλλία- Greens/EFA, Massimiliano SMERIGLIO, Ιταλία – S&D, Ernest URTASUN, Ισπανία – Greens/EFA, Kira PETERHANSEN, Δανία – S&D, María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP, Ισπανία – GUE/NGL.