7.8 C
Athens
Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, 2022

ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 45.000 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 45.000 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών πλήρως ψηφιακό και με ηλεκτρονική κατάθεση

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), προσβάσιμο στη διεύθυνση www.didaktorika.gr, περνά στην εποχή της εξ ολοκλήρου ψηφιακής λειτουργίας, με τις δομικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις στις οποίες προχώρησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το λειτουργικό περιβάλλον του ΕΑΔΔ ανασχεδιάστηκε, αναβαθμίστηκε τεχνικά και εμπλουτίστηκε σημασιολογικά, και το κυριότερο, απλοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής διδακτορικών, στο πνεύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού διαδικασιών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα περιβάλλον ακόμη πιο φιλικό και εύχρηστο, για πλοήγηση και αναζήτηση περιεχομένου.

 

Η συγκρότηση του ΕΑΔΔ, με την κατάθεση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών με πλήρως ψηφιακό τρόπο, εναρμονίζεται με τις διεθνείς καλές πρακτικές και την τάση ψηφιακοποίησης των επιστημονικών υποδομών. Στο εξής η υποβολή των διδακτορικών διατριβών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων και ο ΔΟΑΤΑΠ θα αξιοποιούν το πλήρως ψηφιακοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του ΕΑΔΔ, και οι διδάκτορες δεν θα χρειάζεται πλέον να αποστέλλουν στο ΕΚΤ, σε έντυπη μορφή, τη διατριβή τους. Μειώνεται έτσι σημαντικά η γραφειοκρατία και ο διαχειριστικός φόρτος, και εξοικονομείται χρόνος, καθότι το σύνολο των ενεργειών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία της κατάθεσης διατριβών. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η ποιότητα και η πληρότητα του αρχείου. 

Σήμερα, στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΑΔΔ διατίθενται περισσότερες από 45.000 διδακτορικές διατριβές, ένα μοναδικό απόθεμα της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και γνώσης με την ερευνητική δραστηριότητα αιχμής. Το 2019 και το 2020 αναρτήθηκαν στο ΕΑΔΔ 2.869 νέες διδακτορικές διατριβές. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2.700.000 διαδικτυακές επισκέψεις. Το Αποθετήριο παρέχει στους χρήστες μια σειρά από υπηρεσίες: α) απλή και σύνθετη αναζήτηση μιας διατριβής μέσω του πεδίου των βιβλιογραφικών εγγραφών, β) πλοήγηση με βάση καθορισμένα πεδία (επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου), γ) online ανάγνωση και ξεφύλλισμα μιας διατριβής. Στους εγγεγραμμένους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής.

 Τα οφέλη είναι ορατά σε όλους: Το σύνολο των διδακτορικών διατριβών διατίθεται κεντρικά, έγκυρα, αξιόπιστα και ψηφιακά για τους υποψήφιους διδάκτορες, τους διδάκτορες, την ερευνητική και την επιστημονική κοινότητα, το ευρύ κοινό. Η συλλογή και η διάθεση των διδακτορικών διατριβών καθιστά ευπρόσιτα τα αποτελέσματα της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου. Επιτυγχάνεται η προβολή και η διάδοση της ερευνητικής δραστηριότητας. Κάθε καταχωρημένη διατριβή στο αποθετήριο ΕΑΔΔ αποκτά μια μόνιμη διεύθυνση, μόνιμο URL, ανεξάρτητα από το σύστημα του λογισμικού ή του αποθετηρίου. Μεγιστοποιείται η διαφάνεια της επιστημονικής έρευνας και αποτρέπονται η λογοκλοπή και η διπλή προσπάθεια.

Νέες λειτουργικότητες για αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πλοήγηση σε 45.000 διατριβές

Το ΕΑΔΔ αποτελείται από τρία διαλειτουργικά πληροφοριακά συστήματα: το Ψηφιακό Αποθετήριο που αποτελεί και το κεντρικό σύστημα οργάνωσης, τεκμηρίωσης και διάθεσης διατριβών, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης, και το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών 

Με επίκεντρο τον χρήστη, προστέθηκαν νέες λειτουργικότητες, οι οποίες βελτιώνουν τη διαδραστικότητα με το ΕΑΔΔ και συμβάλλουν στην αποδοτικότερη αναζήτηση και πλοήγηση στο περιεχόμενο. Πλέον, στην αρχική σελίδα του αποθετηρίου (www.didaktorika.gr) εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση της υποδομής (διατριβές, εγγεγραμμένοι χρήστες, προβολές, ξεφυλλίσματα, μεταφορτώσεις). Στατιστικά στοιχεία διατίθενται επίσης για κάθε διατριβή χωριστά, στην καρτέλα των μεταδεδομένων της. Έτσι, ο συγγραφέας της διατριβής μπορεί πλέον να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τη διαχρονική προβολή και την επιστημονική απήχηση του ερευνητικού του έργου. Παράλληλα, ο χρήστης του ΕΑΔΔ, ανατρέχοντας στην καρτέλα των μεταδεδομένων της εκάστοτε διατριβής, μπορεί να εντοπίσει τίτλους σχετικών διατριβών (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών). 

Σε επίπεδο σημασιολογικών εμπλουτισμών, αναβαθμίστηκε το σχήμα των μεταδεδομένων των διδακτορικών διατριβών με βάση τα διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα, ενώ εξειδικεύτηκε το επίπεδο της τεκμηρίωσης του επιστημονικού πεδίου της διατριβής με την εισαγωγή ενός τρίτου επιπέδου θεματικής κατηγοριοποίησης.

Tο ΕΑΔΔ αξιοποιείται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ, ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, για την παραγωγή σε ετήσια βάση των εθνικών στατιστικών για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου των ελληνικών πανεπιστημίων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηριώσης

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Αρέσει σε %d bloggers: