, ΕΛΠΕ: “H γίνε τσιράκι του προϊστάμενου και πάρε καλό βαθμό, η απολύεσαι. Το Αορίστου χρόνου…λεπτομέρεια”, INDEPENDENTNEWS

 

Όπως ανέφεραν εργαζόμενοι,υπάλληλος της ΕΚΟ, 52 ετών, με καλές σπουδές και πολύχρονη προϋπηρεσία σε διάφορους ομίλους, ο οποίος εργάζονταν σε ιδιόκτητο πρατήριο της ΕΚΟ, την περασμένη Δευτέρα 8 Αυγούστου του ανακοινώθηκε ότι απολύεται, με πρόσχημα ότι μια κακή βαθμολογία στην αξιολόγηση.

Είναι η πρώτη απόλυση στην ιστορία των ΕΛΠΕ, με διαδικασίες που παραβίασαν τον εσωτερικό κανονισμό.

Με βαθμολογία 2,4 απολύεσαι και με βαθμολογία 1 και 1,5 γίνεσαι Διευθυντής

Το το 2019 και το 2020 στην εσωτερική αξιολόγηση της εταιρείας είχε βαθμολογηθεί με 2.4 με άριστα το 5, και με αυτό το αιτιολογικό απολύθηκε, κατά παραβίαση του κανονισμού αξιολόγησης και του εταιρικού εσωτερικού κανονισμού, εκ των οποίων ο μεν κανονισμός αξιολόγησης προβλέπει ότι αν κάποιος εργαζόμενος έχει τελικό βαθμό κάτω του 1.5 (και όχι κάτω από 2.5), «ο αξιολογητής υποχρεούται να προσδιορίσει σαφείς ενέργειες και συγκεκριμένες προτάσεις με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση της απόδοσης του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη θέση, σε συνδυασμό με εκπαιδευτικά προγράμματα», ο δε εσωτερικός κανονισμός εργασίας προβλέπει την προφορική και γραπτή ενημέρωση του υπάλληλου για τη βελτίωση της απόδοσής του, που όμως ποτέ δεν υπήρξε.

Με βαθμό 1 και 1,8 έγιναν ….Διευθυντές

Την ίδια στιγμή Συνδικαλιστικοί κύκλοι ανέφεραν και ενημέρωσαν ότι υπάρχουν άνθρωποι στον Όμιλο που με βαθμολογία 1 και 1.8 όχι μόνο δεν απολύθηκαν ή δεν παραπέμφθηκαν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους, αλλά προήχθησαν σε διευθυντές.

Του πρόσφεραν 25.000 ευρώ, προκειμένου να αποδεχθεί χωρίς αντιστάσεις την απόλυσή του, αρνήθηκε, του έδωσαν 5.000 και τον έδιωξαν

Σύμφωνα με τις ίδιες Συνδικαλιστικές πηγές, η εταιρεία φέρεται να πρόσφερε στον απολυθέντα υπάλληλο αποζημίωση της τάξης των 25.000 ευρώ, προκειμένου να αποδεχθεί χωρίς αντιστάσεις την απόλυσή του και χωρίς να της δώσει δημοσιότητα αλλά επειδή εκείνος αρνήθηκε του έδωσε τη νόμιμη χαμηλή αποζημίωση των 5.000 ευρώ και επιχείρησε να τον ταπεινώσει υποχρεώνοντας τον να μαζέψει τα χαρτιά του παρουσία security ο οποίος τον συνόδεψε ως την έξοδο.

Να σημειωθεί ότι παρά τον πρωτοφανή χαρακτήρα της απόλυσης εργαζόμενου με σύμβαση αορίστου χρόνου για τον Όμιλο ΕΛΠΕ – ο κανόνας για τα ΕΛΠΕ είναι να «αλλάζουν» τους εργολαβικούς, μη ανανεώνοντας τις συμβάσεις τους, όχι όμως να απολύουν εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου.

#independent news greece

Facebook: https://www.facebook.com/IndNewsGR

Twitter: https://twitter.com/inde_news

Ιστοσελίδα: https://independentnews.gr/

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ 13 8 21

, ΕΛΠΕ: “H γίνε τσιράκι του προϊστάμενου και πάρε καλό βαθμό, η απολύεσαι. Το Αορίστου χρόνου…λεπτομέρεια”, INDEPENDENTNEWS

independentnews