Δ. Παπαδημούλης: Ζητάμε πολύ πιο φιλόδοξο Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

Δ. Παπαδημούλης: Ζητάμε πολύ πιο φιλόδοξο Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

Posted on May 16, 2020, 9:32 am
1 sec

Δήλωση του Δημ. Παπαδημούλη για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το «Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τους ίδιους Πόρους και το Σχέδιο Ανάκαμψης»
Δήλωση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ‘’Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τους ίδιους Πόρους και το Σχέδιο Ανάκαμψης’’ έκανε ο εισηγητής για την Ευρωομάδα της Αριστεράς και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης.

«Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία υποστηρίξαμε» αναφέρει ο Έλληνας ευρωβουλευτής, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως «δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμευτικές προτάσεις και δεν θέτει συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές σε τι μπορεί και δεν μπορεί να αποδεχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης».

Στη δήλωσή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης υπογραμμίζει πως «ζητάμε έναν πολύ πιο φιλόδοξο Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό με πρόσθετες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού και αυξημένη χρηματοδότηση για τις πολιτικές της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, του κλίματος, της απασχόλησης και της υγείας», καθώς και «ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, τουλάχιστον 1,5 τρις. ευρώ, χρηματοδοτούμενο μέσω αέναων ομολόγων με μηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα δίνει επιχορηγήσεις και όχι δάνεια χωρίς μακροοικονομικές ή άλλες προϋποθέσεις».

Τέλος, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει την λύπη του για την καθυστέρηση από την πλευρά της Επιτροπής να ανακοινώσει εγκαίρως το Σχέδιο Ανάκαμψης, επαναλαμβάνοντας πως «το πακέτο του Eurogroup και του Συμβουλίου, ύψους 540 δις. ευρώ, είναι εξαιρετικά αδύναμο και εντελώς ανεπαρκές».

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση του Δημήτρη Παπαδημούλη:

Η Ευρωομάδα της Αριστεράς ζητά συγκεκριμένα ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, τουλάχιστον 1,5 τρις. ευρώ, χρηματοδοτούμενο μέσω αέναων ομολόγων με μηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα δίνει επιχορηγήσεις και όχι δάνεια χωρίς μακροοικονομικές ή άλλες προϋποθέσεις.

Ζητάμε έναν πολύ πιο φιλόδοξο Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό που θα ενσωματώνει σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, επιπλέον της επίσημης θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό ύψους 1,3 τρις. ευρώ, με αυξημένη χρηματοδότηση για τις πολιτικές της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, του κλίματος, της απασχόλησης και της υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη κρίση.

Εκφράζω τη λύπη μου για την καθυστέρηση της Επιτροπής να υποβάλλει εγκαίρως το Σχέδιο Ανάκαμψης και θεωρώ πως το πακέτο του Eurogroup και του Συμβουλίου, ύψους 540 δις. ευρώ, είναι εξαιρετικά αδύναμο και εντελώς ανεπαρκές.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία υποστηρίξαμε. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμευτικές προτάσεις και δεν θέτει συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές σε τι μπορεί και δεν μπορεί να αποδεχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης.

...