Ομιλήτριες/Ομιλητές:
Σία Αναγνωστοπούλου (Ιστορικός, βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ)
Κωστής Καρπόζηλος (Ιστορικός, διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας ΑΣΚΙ)
Αντώνης Λιάκος (Ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών)
Συντονίζει ο Σάκης Γκέκας (Καθηγητής νεότερης ιστορίας στο York University)
Η συζήτηση θα γίνει πάνω στους παρακάτω άξονες:
α) Ποιοί και γιατί: Χαρακτήρας και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ομάδων που επαναστάτησαν. Πώς εντάσσεται η ελληνική επανάσταση στο παγκόσμιο ρεύμα επαναστάσεων της εποχής.
β) Η επανάσταση ως έμπνευση για απελευθερωτικά κινήματα στην Αμερική.
γ) Ελληνική ταυτότητα χθες και σήμερα: H εθνική ταυτότητα της ελλάδας μέσα από την επανάσταση του ‘21. Αντιθέσεις του τότε και πώς προβάλλονται σήμερα.