«Τα στελέχη που διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ δεν έφεραν αντίρρηση να επαναδιοριστώ Διοικητής και το τιμώ αυτό». Είναι, κατά λέξη, τα λόγια του κ. Στουρνάρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής «Δημοσίων Οργανισμών, Τραπεζών και ΔΕΚΟ», για την έκφραση Γνώμης σχετικά με την ανανέωση της θητείας του. Στην ίδια συνεδρίαση, ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας και αρκετοί βουλευτές της ΝΔ επισήμαναν στην ομιλία τους, ως τεκμήριο αναγνώρισης της προσφοράς του κ. Στουρνάρα την ομόφωνη πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ, δίδοντας έμφαση ότι μετέχουν σ’ αυτό και μέλη διορισμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Κωνσταντινόπουλος συνεχάρη τον κ. Στουρνάρα για την ομόφωνη πρόταση. Ακόμη και ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε «σοβαρή την υποψηφιότητα, αφού έχει την ομόφωνη στήριξη του Γ. Σ. της ΤτΕ, όπου μετέχουν και άλλα κόμματα».

Βέβαια, η ΝΔ έχει πλειοψηφία στην Επιτροπή της οποίας η θετική γνώμη ήταν δεδομένη. Θα ήταν όμως διαφορετικό το κλίμα στη συνεδρίαση και διαφορετική η βάση διεξαγωγής της συζήτησης, με απολογούμενο τον κ. Στουρνάρα, αν τα τέσσερα μέλη που διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο δωδεκαμελές ΓΣ της ΤτΕ έφερναν αντίρρηση στην πρόταση και ζητούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού, διεξαγωγή συζήτησης επί του θέματος για να παρουσιάσουν την αρνητική τους θέση στην πρόταση επαναδιορισμού του κ. Στουρνάρα, ώστε να καταγράψουν στα πρακτικά της συνεδρίασης, ως όφειλαν, την αλήθεια. Ότι, δηλαδή, ο κ. Στουρνάρας καταχράστηκε τη θέση του για ίδιους σκοπούς διεκδικώντας πολιτικό ρόλο και αντιπολιτευόμενος την κυβέρνηση κατά παράβαση του άρθρου 4 του Καταστατικού. Υπονόμευσε την Οικονομία με τη δημόσια παρουσίαση προβλέψεων έλλειψης ρευστότητας στην αγορά και αντίκτυπο στις καταθέσεις. Κατά σύστημα παρουσίαζε μειωμένες εκτιμήσεις για βασικά μεγέθη της Οικονομίας. Πίεζε για την περικοπή των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου, που ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να αποτρέψει. Ανέχτηκε, κατά παράβαση καθήκοντος, τα σκανδαλώδη τραπεζικά δάνεια και την εκκόλαψη του φαινομένου της Τράπεζας Αττικής. Απέτυχε να ανταποκριθεί με επάρκεια στον θεσμικό ρόλο του.

Δυναμική παρέμβαση στα Δ.Σ. ή αφομοίωση και παθητική – τυπική συμμετοχή

Αν έκαναν τα παραπάνω και η δική τους ισχύς κατά τις παρεμβάσεις τους στις συνεδριάσεις του ΓΣ θα ανέβαινε, προς όφελος της τράπεζας και ο κ. Στουρνάρας θα περιόριζε τις αυθαιρεσίες του, γιατί θα γνώριζε ότι θα τους ξαναβρεί απέναντί του και όχι στο πλάι του! Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι η κυβέρνηση μέσα από την εκλογική διαδικασία αποκτά την ιδιοκτησία του κράτους και των Δημόσιων Οργανισμών και ότι τα μέλη των Δ. Σ. είναι φερέφωνα της εκάστοτε κυβέρνησης. Το νομικό πλαίσιο αυτής της αστικής δημοκρατίας που έχουμε, παρέχει, ακόμη, τη δυνατότητα δραστικής παρέμβασης των μελών στις συνεδριάσεις των ΔΣ (αντίστοιχο το ΓΣ στην ΤτΕ, ΑΕ από το 1930 εισηγμένη στο Χρηματιστήριο), με διατύπωση προτάσεων, αντιπροτάσεων και άσκηση κριτικής στην ακολουθούμενη πορεία της επιχείρησης, καταψήφιση επιχειρηματικών πράξεων, μέχρι και του ισολογισμού τους, αν δεν ανταποκρίνεται στους κανόνες κατάρτισής του. Χρήση αυτών των δικαιωμάτων δεν έγινε. Μολονότι είχε καθιερωθεί όποτε μετείχαν αριστεροί στα ΔΣ Τραπεζών η δυναμική παρέμβαση, πχ Τράπεζα Ελλάδος, Εμπορική Τράπεζα, ΕΤΒΑ, σε αντιδιαστολή με την αφομοίωση και την παθητική-τυπική συμμετοχή.

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΓΣ, μόνο ένα μέλος, από τα τέσσερα, τοποθετήθηκε γράφοντας στο διαδίκτυο «η αλήθεια είναι ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ήμουν απών». Ενδεχομένως να υπήρχε αξεπέραστο κώλυμα. Όφειλε όμως λόγω της σοβαρότητας του θέματος να αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο μέλος του ΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 92 του νόμου 4548/18 ή να αποστείλει μέιλ ή έγγραφο με κούριερ, ώστε να αναγνωσθούν και να καταχωρηθούν στα πρακτικά οι απόψεις του. Πιθανόν να το έπραξε, αλλά τυχόν αρνητική του θέση δεν μεταφέρθηκε στο Γ.Σ., αφού, όπως δήλωσε ο κ. Στουρνάρας στην επιτροπή, «τα στελέχη που διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έφεραν αντίρρηση», και προωθήθηκε η, εξ αυτού, ΟΜΟΦΩΝΗ πρόταση. Τα άλλα τρία μέλη, τα οποία είναι και μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και λαμβάνουν προκλητικά υψηλές μηνιαίες αμοιβές έδωσαν το δικαίωμα στον κ. Στουρνάρα να δηλώσει στη Βουλή ότι «δεν έφεραν αντίρρηση να επαναδιοριστώ Διοικητής και το τιμώ αυτό»! Είναι προφανές ότι έκαναν προσωπική επιλογή!

Η αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ

Θεωρώ αυτονόητο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προβαίνει σε διορισμό μελών ΔΣ εταιριών η Οργανισμών και μάλιστα της σπουδαιότητας της ΤτΕ για βόλεμα και προσωπικό πλουτισμό, αλλά για να προωθούν τις θέσεις του και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των κοινωνικών στρωμάτων που εκπροσωπεί. Παράλληλα με τις επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία τους, να επηρεάζουν τις αποφάσεις σε όφελος της Εθνικής Οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου. Επίσης, είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να υπάρχει διαρκής σύνδεση των 4 μελών του ΓΣ της ΤτΕ με τη Νομαρχιακή Επιτροπή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, το Τμήμα Μελετών, την κοινοβουλευτική ομάδα και με τον υπεύθυνο της Πολιτικής Γραμματείας. Ειδικά για την περίπτωση της ανανέωσης της θητείας του κ. Στουρνάρα έπρεπε να υπάρξει στενή συνεργασία και προετοιμασία για την από κοινού αντιμετώπιση. Δεν έγινε σύσκεψη του υπευθύνου της ΠΓ για το πιστωτικό σύστημα και εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας με τα τέσσερα μέλη του ΓΣ της ΤτΕ για οργανωμένη και καλά στοιχειοθετημένη παρέμβαση, σε πρώτη φάση στο ΓΣ της ΤτΕ και σε δεύτερη στην Επιτροπή της Βουλής. Τα γεγονότα έφεραν τις εξελίξεις!

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού της ΤτΕ «Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές διορίζονται για μια εξαετία, με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας». Στην επίμαχη συνεδρίαση, κατά τη δήλωση του κ. Στουρνάρα στην Επιτροπή της Βουλής, δεν υπήρξε αντίρρηση στον επαναδιορισμό του ως Διοικητή. Οπότε, εκτός του απόντα, τα λοιπά τρία μέλη του ΓΣ, που διορίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν τον επαναδιορισμό του κ. Στουρνάρα.

Έτσι εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με δύο αντιδιαμετρικές γραμμές, στο θέμα της ανανέωσης της θητείας του κ. Στουρνάρα. Με «όχι» στη Βουλή και «ναι» στο ΓΣ της ΤτΕ. Υπαίτια, σε σοβαρό βαθμό, είναι η κομματική δυσλειτουργία με την έκδηλη αδυναμία συλλογικών χειρισμών. Και βέβαια αναδύεται και πάλι η χαίνουσα πληγή των προσωπικών επιλογών και των προβλημάτων ηθικής και πολιτικής τάξης που δημιουργούν.

* Ο Δ. Παφίλης είναι οικονομολόγος. Διετέλεσε Διευθυντής Τράπεζας. Πρόεδρος της ΟΤΟΕ στην απεργία των 42 ημερών. Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων ΕΤΒΑ. Εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων ΕΤΒΑ στο Δ. Σ. της Τράπεζας. Τέσσερις θητείες μέλος της Κ. Ε. του ΣΥΝ. Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής και υπεύθυνος του Χρηματοπιστωτικού Τομέα του κόμματος.

 

ΕΠΟΧΗ