Δηλώσεις για το μέγα οικονομικό σκάνδαλο FinCEN ύψους 2 τρις. δολαρίων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που εμπλέκει και τις ευρωπαϊκές τράπεζες, έκανε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, στο ενημερωτικό δίκτυο Brussels Morning (λινκ δημοσίευσης).

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Παπαδημούλης «δεν είναι τυχαίο ότι και αυτές οι αποκαλύψεις είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δημοσιογραφίας και όχι αποτέλεσμα ερευνών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές» και τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο και να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «όπως η αυστηροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, η επιβολή κυρώσεων σε τράπεζες που παραβιάζουν τους κανόνες και η σύσταση ενός ανεξάρτητου, πανευρωπαϊκού ελεγκτικού οργάνου με αποτελεσματικές εξουσίες παρέμβασης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων».

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση του Δημ. Παπαδημούλη:

«Τα αρχεία FinCen είναι η τελευταία προσθήκη σε μια μεγάλη λίστα αποκαλύψεων σχετικά με περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ήταν στο κοντινό παρελθόν τα Panama Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks, LuxLeaks, Mauritius Leaks και CumEx. Mιλάμε για τεράστια ποσά, ύψους 2 τρισεκατομμύριων δολαρίων μόνο για το FinCen – ποσό που αντιστοιχεί σε 1,5 φορές του ποσού που πρότεινε η Κομισιόν για το επόμενο ΠΔΠ και σχεδόν 2,5 φορές για το Next Generation EU.

Όλες αυτές οι αποκαλύψεις συνεχίζουν να επισημαίνουν τις χρόνιες αδυναμίες και τα πολλαπλά κενά του υπάρχοντος πλαισίου. Αναζητούμε ακόμη εθνικές λύσεις σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια προβλήματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών περιορίζεται στον συντονισμό του έργου των εθνικών αρχών χωρίς τη δυνατότητα ενεργητικής παρέμβασης, ενώ οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών παράγουν περιορισμένα αποτελέσματα.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δημοσιογραφίας και όχι αποτέλεσμα ερευνών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό γεγονός, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων μηχανισμών, το οποίο δεν μπορούμε απλά να παραβλέψουμε.

Και είναι περισσότερο από σαφές ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το πρόβλημα. Απαιτείται αμέσως μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Έχω τονίσει προσωπικά αυτήν την επιτακτική ανάγκη πολλές φορές με γραπτές ερωτήσεις μου προς την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων για το σκάνδαλο FinCen, ενώ πρόσφατα έθεσα το ζήτημα και κατά την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, κα Christine Lagarde, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωκοινοβουλίου (ECON).

Πρέπει να ενισχύσουμε το πλαίσιο και τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα όπως η αυστηροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, η επιβολή κυρώσεων σε τράπεζες που παραβιάζουν τους κανόνες και η σύσταση ενός ανεξάρτητου, πανευρωπαϊκού ελεγκτικού οργάνου με αποτελεσματικές εξουσίες παρέμβασης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
Η Κομισιόν αναμένεται να προτείνει μια σειρά νέων νομικών μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ελπίζω ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα λάβουν υπόψη αυτές τις ανησυχίες, θα δείξουν πραγματική αποφασιστικότητα και θα προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις».