Γιάννης Μπασκόζος / Συνέντευξη Ηχητικό: Γνώριζαν αλλά δεν έπραξαν τίποτα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Posted on March 23, 2021, 12:52 pm
3 secs

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

...