Γιάννης Δραγασάκης: Ανάγκη για ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας σύγχρονων κατοικιών για τη στέγαση φοιτητών και διδασκόντων

Posted on 04 Ιουνίου, 2020, 12:37 μμ
3 secs

Δήλωση του Γιάννη Δραγασάκη σχετικά με  την ολοκλήρωση της Α’ φάσης του διαγωνισμού για την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Την 1η Ιουνίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Α’ φάσης του διαγωνισμού για την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών του. Πρόκειται για την εξέλιξη ενός έργου που αποφασίσθηκε, εγκρίθηκε και δρομολογήθηκε το Μάιο του 2019 από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα, μπορούμε και πρέπει ως χώρα να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα δημιουργίας σύγχρονων κατοικιών για τη στέγαση φοιτητών και διδασκόντων σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της επικράτειας.

Ειδικά τώρα, στην περίοδο μετά την κρίση είναι απολύτως αναγκαίο. Αλλά είναι και απολύτως εφικτό καθώς θα μπορούσε να είναι μεταξύ των πρώτων προγραμμάτων που θα προταθούν στο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης ‘Next Generation EU’.

Με μελέτη που είχαμε αναθέσει τότε, ως Υπουργείο Ανάπτυξης, είχε γίνει πλήρης καταγραφή των αναγκών. Η ωρίμανση του έργου μπορεί να γίνει άμεσα. Με το έργο αυτό καλύπτεται μια οξύτατη κοινωνική ανάγκη, αναβαθμίζεται το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και ενισχύεται η ανθεκτικότητα του.

...