Η πονηρία της χθεσινής ανακοίνωσης τη Νικολάου, εκτός πολλών άλλων που αποκαλύπτει και σήμερα ο δικηγόρος του Καμπαγιαννης, έχει να κάνει με την υπενθύμιση των πολλών χρόνων καταδίκης του Δημάκη.
Πράγματι πολλά χρόνια. Η Νικολάου υπονοεί πως ο Δημάκης εφόσον δεν είναι άγγελος, είναι πιθανότατα διάβολος κι αυτό πιστοποιείται από τις καταδίκες, ο δε θάνατος του θα είναι σχετικά νομιμοποιημένος.
Αυτή είναι η πρόνοια μιας κλειστής ηθικής που γίνεται δίκαιο: χλευάζει ως το σημείο του θανάτου τη ζωή και την περίπτωση ανασκευής της.
Ο Δημάκης με τη στάση ζωής που επέλεξε κάθε μέρα αποδεικνύει πόσο αυτό δεν ισχύει.
Η ευρυχωρία των πολλαπλών δρόμων που μπορεί να διαβεί ένας άνθρωπος, η ενδεχομενικοτητα της ύπαρξης, η αυταξία της ζωής είναι ποιότητες που η συγκαιρινή Δεξιά δε μπορεί να αντιληφθεί με εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα παντού.
* Από ανάρτηση του Βασίλη Ρόγγα στο facebook