Ακόμα μια απαγόρευση συναθροίσεων, όπως και την 17/11.
Την άποψή μου την έχω εκφράσει οπότε την ξέρετε ή την φαντάζεστε και δεν θα την επαναλάβω.
Μια παρατήρηση μόνο πολιτικο-νομικής φύσης.
Έτσι όπως προσδιορίζεται χρονικά η απαγόρευση συναθροίσεων, με ημερομηνία λήξης το απόγευμα της Κυριακής, είναι σφόδρα πιθανό όταν τελικά κληθεί το αρμόδιο δικαστήριο να αποφανθεί περί την νομιμότητά της, να κρίνει ότι δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο της δίκης, καθώς η ισχύς της πράξης έχει λήξει. Κατ’αυτόν τον τρόπο όμως, αυτές οι πράξεις καθίστανται στην πράξη ανεξέλεγκτες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, κανείς δεν μπορεί να καταθέσει ούτε αίτηση ακύρωσης ούτε αίτηση αναστολής της, δεδομένου ότι ακόμα και η Γραμματεία του ΣΤΕ είναι κλειστή.
Μια φίλη παρατήρησε ευφυώς: “τι θα συνέβαινε άραγε αν μια Κυριακή πρωί η αρμόδια αρχή εξέδιδε πράξη ότι επιτρέπονται τα βασανιστήρια στην Ελληνική επικράτεια από τις 8πμ έως τις 6μμ την ίδια ημέρα;”
Κι αυτή η πράξη δεν θα μπορούσε – με το ίδιο σκεπτικό – πρακτικά να ελεγχθεί ποτέ.
Πόσο επιτρεπτό είναι αυτό για ένα κράτος δικαίου;

 

* Ανάρτηση στο facebook του Βασίλη Παπαστεργίου, δικηγόρου και αντιπροέδρου του ΔΣ της ΕλΕΔΑ