ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόμου “Για την ίδρυση και λειτουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας και Αυτόνομου Ταμείου Δασών”

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το σοβαρό θέμα της Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης της χώρας απασχόλησε επί μακρόν την Εθνική Αντιπροσωπεία κατά την περίοδο 1991-1993. Ειδική Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής ερεύνησε επισταμένα το εθνικό αυτό πρόβλημα και κατέληξε σε ομόφωνο πόρισμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή τον Μάιο του 1993. Το ομόφωνο αυτό πόρισμα συζητήθηκε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, μετά από πολλές πιέσεις της Ν.Δ., τελικώς το Μάιο του 1995 και η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές ενέργειες για την άμεση υλοποίηση του πορίσματος και την οργάνωση της Δασοπροστασίας της χώρας.

Τον Αύγουστο του 1995 η Κυβέρνηση ύστερα από κινητοποιήσεις του Δασικού Συνδικαλιστικού Κινήματος (Δασολόγοι – Δασοπόνοι – Δασοφύλακες Α’ και Β’, Δασοπυροσβέστες και Οδηγοί Δασικών Υπηρεσιών) δεσμεύτηκε να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την Ίδρυση και Λειτουργία Ενιαίου Φορέα Ανάπτυξης – Διαχείρισης – Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, την Ίδρυση Αυτόνομου Ταμείου Δασών και την Κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με την παράλληλη λήψη μέτρων για την κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική αναβάθμιση των Δασικών Υπαλλήλων.

Τον Απρίλιο του 1997 ο Υπουργός Γεωργίας σε γραπτή απάντησή του στη Βουλή (αρ. πρωτ. 1329/18.4.1997) σε σχετικές αναφορές Βουλευτών διαβεβαίωσε την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι στην πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας και της Κυβέρνησης είναι η άμεση ίδρυση και λειτουργία Ενιαίου Φορέα Ανάπτυξης – Διαχείρισης – Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Τον Ιούλιο του 1997 ο Υπουργός Γεωργίας με γραπτή ανακοίνωσή του διαβεβαίωσε το Δασικό Συνδικαλιστικό Κίνημα και την κοινή γνώμη ότι σύντομα η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία Ενιαίου Φορέα Ανάπτυξης – Διαχείρισης – Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αυτόνομου Ταμείου Δασών και στην Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας, με παράλληλη λήψη μέτρων για την οικονομική αναβάθμιση των Δασικών Υπαλλήλων.

Αιφνίδια, μετά τις φωτιές στο Σέιχ Σου, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε χωρίς καμιά μελέτη, τη μεταφορά της αρμοδιότητας της δασοπροστασίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Στο αγροτικό της πρόγραμμα όμως η Κυβέρνηση προβλέπει την άμεση εφαρμογή του ομόφωνου πορίσματος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Δάση (Ενιαίος Φορέας Ανάπτυξης – Διαχείρισης – Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος σε Επιτελικό – Περιφερειακό – Νομαρχιακό – Επαρχιακό Επίπεδο – Ίδρυση και λειτουργία Αυτόνομου Ταμείου Δασών) κ.λπ. Ανάλογες δεσμεύσεις υπάρχουν βέβαια και στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. (Δεκ. 1994).

Παρά τις ρητές δεσμεύσεις και μεγαλόστομες εξαγγελίες του Υπουργείου Γεωργίας και της Κυβέρνησης, δυστυχώς, τίποτα δεν προχώρησε, τουναντίον μάλιστα με το άρθρο 31 παρ. 20 του νομοσχεδίου για τα γεωργικά φάρμακα επιχειρείται μια επιπόλαιη ρύθμιση για το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι με τον πρόσφατο νόμο για την Περιφερειακή Οργάνωση δημιουργούνται Περιφερειακά Κέντρα Δασοπροστασίας και έτσι αντί να λύσει προβλήματα τα περιπλέκει περισσότερο.

Το θέμα της ίδρυσης του Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας, καθώς και της ίδρυσης και λειτουργίας Αυτόνομου Ταμείου Δασών τέθηκε στη Βουλή με τροπολογίες 122 Βουλευτών όλων των Κομμάτων, μεταξύ των οποίων και 37 Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο τελευταίο Ν/Σ, οι οποίες τροπολογίες όμως δεν συζητήθηκαν.

Επειδή η Δασοπροστασία της χώρας και η πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών απαιτούν συγκροτημένες και ρεαλιστικές λύσεις, σύμφωνα με τις αρχές και τα συμπεράσματα του ομόφωνου πορίσματος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής για τη Δασοπροστασία της χώρας, θέτουμε στην κρίση της Βουλής την πρόταση νόμου μας με την πεποίθηση ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα την αποδεχτεί και θα την εγκρίνει με την ψήφο της. Άλλωστε, το κείμενο της πρότασής μας νόμου ταυτίζεται με τις κατατεθείσες και από τους Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τροπολογίες στο νομοσχέδιο για τα γεωργικά φάρμακα.

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1997

 

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Δημ. Σιούφας

Ευάγ. Μπασιάκος

Ηλ. Βεζδρεβάνης

Αθαν. Δαβάκης

Κων. Καραμπίνας

Γεωρ. Καρασμάνης

Νικ. Κατσαρός

Θεοφ. Λεονταρίδης

Σταυρ. Παπαδόπουλος

Λευτ. Παπανικολάου

Απόστ. Σταύρου

Σαβ. Τσιτουρίδης

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Για την ίδρυση και λειτουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας και Αυτόνομου Ταμείου Δασών

 

Άρθρο 1

Ίδρυση και Λειτουργία Ενιαίου Φορέα Ανάπτυξης – Διαχείρισης – Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

 

  1. Η οργάνωση του Ενιαίου Φορέα Ανάπτυξης – Διαχείρισης και Προστασίας των Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (ν.1845/1989, ΦΕΚ 102 Α’ 1989), στα πλαίσια λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και σύμφωνα με το ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής για τη Δασοπροστασία της Χώρας, καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2. Με το προεδρικό διάταγμα καθορίζονται : α) Η αποστολή του Ενιαίου Φορέα Ανάπτυξης – Διαχείρισης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, ως διοικητικά και οικονομικά αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας. β) Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Φορέα σε οργανικές μονάδες σε επιτελικό, περιφερειακό, νομαρχιακό, επαρχιακό επίπεδο. γ) Ο τίτλος, η έδρα και η κατανομή υφιστάμενων αρμοδιοτήτων σε καθεμία των οργανικών μονάδων του φορέα, οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων του κάθε φύσεως απαραίτητου προσωπικού του Φορέα, “κλάδους και ειδικότητες μέσα στο πλαίσιο του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα του απαραίτητου προσωπικού που θα πλαισιώνει το Φορέα”, η ενοποίηση ομοειδών κλάδων Δασοπροστασίας. δ) Η συνεργασία των εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών των διαφόρων Υπουργείων στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. ε) Η οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας από το έδαφος και τον αέρα καθώς και της Δασοπροστασίας γενικότερα. στ) Η λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας και ο συντονισμός λειτουργίας των Περιφερειακών Συντονιστικών Κέντρων Δασοπροστασίας, καθώς και η επάνδρωση αυτών με τα απαραίτητα εναέρια και επίγεια μέσα (αεροσκάφη – ελικόπτερα – πυροσβεστικά οχήματα κ.λπ.). ζ) Η ίδρυση σταθμών προσδιορισμού κινδύνου πυρκαγιάς και η θέσπιση εθνικού συστήματος κατάταξης κινδύνου πυρκαγιάς για ολόκληρη τη Χώρα με τον καθορισμό των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, σύμφωνα με το δείκτη επικινδυνότητας από δασικές πυρκαγιές σε κάθε περιοχή. η ) Η λειτουργία των απαραίτητων οργανικών μονάδων του Φορέα σε εικοσιτετράωρη βάση για την αποτελεσματική Δασοπροστασία της Χώρας. θ) Καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ανάπτυξης – Διαχείρισης και Προστασίας των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Χώρας, σε επιτελικό – περιφερειακό – νομαρχιακό και επαρχιακό επίπεδο.
  3. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι συναφείς εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τη Δασοπροστασία της Χώρας, που προβλέπονται από τους νόμους 998/1979 και 1845/1989 που αναφέρονται στα ανωτέρω θέματα, και καλύπτονται με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, πλην των περιπτώσεων καθορισμού Κανονισμού Δασοπροστασίας (άρθρο 40 παρ. 9 του ν. 1845/1989 – ΦΕΚ 102 Α’/1989) και του Δασικού Ελέγχου (άρθρο 38 παρ. 10 του ν. 1845/1989 – ΦΕΚ 102 Α’/1989). Τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση Δασικής Ανάπτυξης – Προστασίας

Ίδρυση και Λειτουργία Αυτόνομου Ταμείου Δασών

  1. Για τη χρηματοδότηση της δασικής ανάπτυξης και προστασίας της Χώρας συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Αυτόνομο Ταμείο Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών” (Α.Τ.Α.Π.Δ.), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
  2. Το Αυτόνομο Ταμείο Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών χρηματοδοτεί σε Περιφερειακό – Νομαρχιακό Επίπεδο προγράμματα, έργα και εργασίες δασικής ανάπτυξης – διαχείρισης και προστασίας του Δασικού και Θηραματικού πλούτου της χώρας στα πλαίσια του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και των εσόδων του παραπάνω Ταμείου.
  3. Πόροι του Ταμείου είναι: α) Επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους ύψους 0,5% ετησίως, β) Δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες από το Φ.Π.Α. των διακινούμενων εγχώριων ή εισαγόμενων δασικών προϊόντων (ξυλεία, βιομηχανικά προϊόντα ξύλου, χαρτομάζα, χαρτί και άλλα δασικά προϊόντα από τα κατονομαζόμενα στον πίνακα διατιμήσεως δασικών προϊόντων). γ) Ο Δημόσιος Δασικός Φόρος (δικαίωμα) των άρθρων 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 17 και 480 του ν.δ/τος 86/1989. δ) Ο Ειδικός Φόρος επί της εισαγόμενης ξυλείας και των βιομηχανικών μας παραγώγων (χαρτομάζα, χαρτί, έπιπλα κ.λπ.). ε) Τα Τέλη και δικαίωμα του Δημοσίου που προβλέπονται από τη Δασική Νομοθεσία. στ) Διεθνή Βοήθεια και δωρεές. ζ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Δημοσίου. η) Τα έσοδα από τα τέλη εκδόσεως των αδειών θήρας και θ) Τα έσοδα από δάνεια, μετοχές, τίτλους, εκποιήσεις κ.λπ.
  4. Το Αυτόνομο Ταμείο Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (Ενιαίος Φορέας Ανάπτυξης – Διαχείρισης – Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος), τα δε σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία του καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας και Οικονομικών μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 3

Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας

  1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τίτλο “Δασικός Κώδικας Νόμων και Διατάξεων για τη Δασοπροστασία της Χώρας” οι υφιστάμενοι νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κανονιστικές αποφάσεις κ.λπ. που αφορούν την Ανάπτυξη – Διαχείριση και Προστασία των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος.
  2. Η κωδικοποίηση γίνεται από ενδεκαμελή Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων – Νομικών, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών, η οποία καθορίζει και τα της αμοιβής των μελών της Επιτροπής, εφόσον δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου (1), ΓΕΩ. ΤΕ (1), Δασολόγων (1), Δασοπόνων (1), οι οποίοι ορίζονται από τις οικείες Ενώσεις – Οργανώσεις τους.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1997

 

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Δημ. Σιούφας

Ευάγ. Μπασιάκος

Ηλ. Βεζδρεβάνης

Αθαν. Δαβάκης

Κων. Καραμπίνας

Γεωρ. Καρασμάνης

Νικ. Κατσαρός

Θεοφ. Λεονταρίδης

Σταυρ. Παπαδόπουλος

Λευτ. Παπανικολάου

Απόστ. Σταύρου

Σαβ. Τσιτουρίδης