Τη Τετάρτη 10/06/2020 η «Αλληλεγγύη για Όλους» παρέδωσε ποσότητα τροφίμων στις  δομές αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης “Άλμπατρος”, “Καλαθάκι” και “Ετεροτοπία”  

Τα τρόφιμα προέρχονται από την κοινή τράπεζα τροφίμων της «Αλληλεγγύης για Όλους» και του «Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Αθήνας».

Οι δομές “Αλμπατρος”, “Καλαθάκι” και “Ετεροτοπία” πρωτοστατούν στις δράσεις αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή  καλύπτοντας ανάγκες ευάλωτων συνανθρώπων μας , παρεμβαίνοντας στο προσφυγικό, αλλά και στον χώρο της υγείας και της παιδείας μέσω της λειτουργίας κοινωνικού ιατρείου και αλληλέγγυου σχολείου.

Η «Αλληλεγγύη για Όλους» σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «θα συνεχίσει τη δράση της γιατί η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!».