Οικονομική στήριξη προσφέρει η κυβέρνηση στις εταιρεία Fraport που διαχειρίζεται 14 αεροδρόμια της χώρας με πρόσχημα  τις συνέπειες της πανδημίας,  με τουλάχιστον 178 εκατ. ευρώ, μέσω συμψηφισμών με τις υποχρεώσεις της,

Τα παραπάνω προβλέπονται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Παρασκευή από το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της Fraport οι αποζημιώσεις βασίζονται σε μελέτη της εταιρείας Deloitte για τα κέρδη της εταιρείας τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Κρίθηκε πως τα κέρδη για την περίοδο της πανδημίας υπολείπονται των προβλεφθέντων κατά 177.864.233 ευρώ και το ελληνικό Δημόσιο δέχθηκε η εταιρεία να μην καταβάλει την ετήσια αμοιβή παραχώρησης για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

Μάλιστα, στη συμφωνία προβλέπεται ότι εάν το έτος 2021 η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια υπολείπεται των 30,8 εκατ. επιβατών και τις προβλέψεις της εταιρείας στο οικονομικό της μοντέλο, τότε, όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές «θα εξετάσουν καλόπιστα» την πιθανότητα νέων αποζημιώσεων.

 

                       ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΦΟΥ Η FRAPORT ME BAΣΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

 

 • Η Σύμβαση Παραχώρησης του 2016 περιλαμβάνει δύο Άρθρα, με βάση τα οποία όταν δηλώνεται ζημία του Παραχωρησιούχου, προβλέπεται αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο, το ‘Δυσμενές Συμβάν’ (σελ.23 και 281) και το ‘Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου (σελ.18 και 216). Η πανδημία όμως δεν εμπίπτει σε κάποιο από τα παραπάνω Άρθρα, αλλά στο αντίστοιχο για ‘Ανωτέρα Βία’ (σελ.17 και 177),στο οποίο και δεν προβλέπεται αποζημίωση για τον Παραχωρησιούχο, αφού όπως αναφέρεται στη Σύμβαση «…τις οικονομικές συνέπειες αναλαμβάνει ο Ανάδοχος».

 

 • Η Fraport το Μάρτιο 2020,γνωρίζοντας ότι δε θα λάμβανε αποζημίωση με την ανωτέρα βία, με σχετική επιστολή της προς τα συναρμόδια Υπουργεία ζήτησε κρατική ενίσχυση, επικαλούμενη το Άρθρο για Δυσμενές Συμβάν. Η πανδημία όμως δε συμπεριλαμβάνεται στο εν λόγω Άρθρο, το οποίο ΡΗΤΑ αφορά, σεισμό, απεργία, τρομοκρατική ενέργεια κ.α., όχι όμως την πανδημία. Με βάση λοιπόν το συγκεκριμένο Άρθρο, η εταιρία δε δικαιούται ούτε ένα ευρώ. Στη Σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι ένα γεγονός ανωτέρας βίας δεν μπορεί να είναι και Δυσμενές συμβάν.

 

 • Η Κυβέρνηση, θέλοντας πάση θυσία να αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο, κάνει εσφαλμένη χρήση του Άρθρου 3.1 της Σύμβασης περί Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι συντρέχουν λόγοι ευθύνης δημοσίου. Για να δικαιολογηθεί όμως η ευθύνη δημοσίου θα πρέπει η πανδημία να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ευθύνη του Δημοσίου! Θεωρεί ότι οι ΝΟΤΑΜ (αεροπορικές οδηγίες) που εξεδόθησαν από την ΥΠΑ ευθύνονται για την πτώση των εσόδων της εταιρίας, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι για την ομολογουμένως κατακόρυφη πτώση στα έσοδα, δεν υφίσταται ευθύνη δημοσίου, αφού κατά την πανδημία οι περισσότερες χώρες μας απέκλεισαν ως προορισμό, μάλιστα για κάποιες χώρες οι εν λόγω περιορισμοί ισχύουν μέχρι και σήμερα (πχ Βρετανία). Ακόμα κι αν αναγνωρίσουμε μερική ευθύνη του δημοσίου, με βάση το συγκεκριμένο Άρθρο, για να αποζημιωθεί η Fraport πρέπει να συντρέχει αποκλειστική ευθύνη του δημοσίου, το οποίο και φυσικά δεν ισχύει.

 

 • Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι με βάση τη Σύμβαση, δεν οφείλουμε να δώσουμε τίποτα στη Fraport. Ήδη με την ΠΝΠ του Ιουνίου 2020, η εταιρία κέρδισε αναστολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της για ένα εξάμηνο, ενώ έχει κάνει χρήση όλων των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις εταιρίες λόγω πανδημίας (πχ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ). Αν έχει αξιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, η Κυβέρνηση θα έπρεπε να στείλει το θέμα στη Διαιτησία, όπως είχε κάνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα των καμένων λαμπών, όταν η Fraport διεκδικούσε 70 εκ. ευρώ, τα οποία τελικά περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Αντί για τα δικαστήρια όμως, η ΝΔ της κάνει ‘δώρο’ αξίας 178 εκ. ευρώ, χωρίς καμία εγγύηση για το ελληνικό δημόσιο.

 

 • Αρχικά, ‘χαρίζουν΄ στη Fraport την Ετήσια Αμοιβή Παραχώρησης για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Υπενθυμίζεται ότι το 2019 δεν υπήρχε η πανδημία, ενώ η εταιρία είχε υπερκέρδη, μάλιστα έδωσε και μπόνους στα υψηλόβαθμα στελέχη της, την ώρα που οι αμοιβές και τα δικαιώματα των υπόλοιπων εργαζομένων πλήττονταν διαρκώς. Αν όμως η επιβατική κίνηση στο τέλος του 2021 είναι μικρότερη των 30.8 εκ. επιβατών, τότε ο Παραχωρησιούχος δε θα πληρώσει την εν λόγω αμοιβή ούτε το 2022.Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κίνησης του 2019 (περίπου 30 εκ. επιβάτες) για να καταβάλει ξανά η Fraportτη συγκεκριμένη αμοιβή.

 

 • ‘Χαρίζουν’ επίσης και τη Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης, τουλάχιστον μέχρι το 2022, διότι και πάλι αν η επιβατική κίνηση είναι μικρότερη των 30.8 εκ. επιβατών, τότε πάμε για το 2023 και βλέπουμε…

 

 • Γενικότερα, αν επιβληθούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα λόγω covid-19, οποιαδήποτε Ετήσια ή Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης θα συμψηφιστεί και μετά το 2022.

 

 • Και όλα αυτά τα δώρα είναι μόνο για το 2020, δεν εξετάζεται το 2021 και τα επόμενα έτη. Για αργότερα, βλέπουμε…

 

 • Η Κυβέρνηση προχωρά σε adhoc ρυθμίσεις υπέρ της  Fraport, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τη Σύμβαση Παραχώρησης,   χωρίς κάποια ανταλλάγματα για το δημόσιο και χωρίς να εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας. Τη στιγμή που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρκούνται σε επιστρεπτέες προκαταβολές, τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα λαμβάνουν κρατική ενίσχυση με τρόπο που ουσιαστικά μηδενίζει το όποιο ρίσκο της επένδυσής τους.

 

 • Ειδικά όταν δίδεται «ζεστό χρήμα» πρέπει να υπάρχουν ανταλλάγματα και εγγυήσεις για το κράτος (πχ εξαγορά μετοχών, αύξηση μεριδίου του δημοσίου, συμμετοχή στο ΔΣ με δικαίωμα βέτο/αρνησικυρίας κλπ), όπως γίνεται σε πλήθος ευρωπαϊκών χωρών και διεθνώς (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο κ.α.). Ακόμα και στην Αμερική, η οποία διέπεται από άλλους κανονισμούς, η Κυβέρνηση προγραμματίζει να ενισχύσει τις αεροπορικές εταιρίες από το κρατικό πρόγραμμα στήριξης του κλάδου, με την προϋπόθεση όμως το δημόσιο να διατηρήσει μερίδιο σ’ αυτές. Όσον αφορά στις υπόλοιπες χώρες που η Fraport διαχειρίζεται αεροδρόμια, στην Αττάλεια της Τουρκίας (με κίνηση 34 εκατ. Επιβάτες σε ένα μόνο αεροδρόμιο, τη στιγμή που τα δικά μας 14 έχουν 30 εκατ. Επιβάτες στο σύνολο), δόθηκε μόνο παράταση καταβολής του ενοικίου και όχι «ζεστό» χρήμα. Η δε Σλοβενία τους έδωσε πέντε εκατομμύρια…και στο λογιστικό έλεγχο του Δημοσίου της αν η ζημιά είναι μικρότερη, το υπερβάλλον ποσό θα το επιστρέψει στο κράτος.

 

 • Η όποια κρατική ενίσχυση πρέπει να συνοδεύεται από ρήτρα απασχόλησης, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος των εργαζομένων.

 

 • Όταν η Fraport σημείωνε ρεκόρ κερδών, δεν κοινωνικοποίησε τα κέρδη αυτά, τώρα όμως προσπαθεί και επιτυγχάνει να κοινωνικοποιήσει τις ζημίες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ούτε που διανοείται να δώσει  κρατική ενίσχυση στην εταιρία, υπό τον όρο να επιστραφούν τα χρήματα σε μελλοντική κερδοφορία της.

 

 • Παράλληλα, πρέπει να στηριχθούν και τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, τα οποία βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο, έχουν επίσης πληγεί από την πανδημία, ενώ είναι και τα πιο ευάλωτα. Μάλιστα, τα έσοδα του δημοσίου από τη Fraport, προορίζονται για τα εν λόγω αεροδρόμια. Γι’ αυτά, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμιά μέριμνα από την Κυβέρνηση.

 

 • Αξίζει να σημειωθεί ότι αν είχε συσταθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την οποία εσκεμμένα καθυστερεί η Κυβέρνηση, συμβάσεις όπως η συγκεκριμένη σύμβαση αποζημίωσης, θα περνούσαν από το Εκτελεστικό της Συμβούλιο και δε θα μπορούσε η ΝΔ να δρα ανενόχλητη, ασκώντας αυθαίρετα πολιτική.