, Αν. Ξανθός: Η επένδυση στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας είναι η απάντηση στις ανισότητες και στην ανάγκη κοινοτικής φροντίδας, INDEPENDENTNEWSΗ πανδημία και οι παρενέργειές της έχουν επιβαρύνει αδιαμφισβήτητα την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Η αποδιοργάνωση του ΕΣΥ επηρέασε ιδιαίτερα τις δομές ψυχικής υγείας  και διεύρυνε τις  ανισότητες στην πρόσβαση των πολιτών σε αναγκαίες υπηρεσίες, ειδικά σε πρωτοβάθμιο και κοινοτικό επίπεδο.

Το παγκόσμιο πρόταγμα της καθολικότητας, της ισότητας και της ποιότητας στη φροντίδα, αφορά πρωτίστως την Ψυχική Υγεία. Η αποτελεσματική απάντηση στις νέες ανάγκες και ανισότητες  είναι η γενναία επένδυση στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, η ενίσχυσή τους με εξειδικευμένο  ανθρώπινο  δυναμικό και η έμφαση στην πρόληψη, στην  πρωτοβάθμια φροντίδα, στις κοινοτικές υπηρεσίες και στις κινητές μονάδες ψυχικής υγείας. Παράλληλα με την εκπαίδευση των οικογενειακών γιατρών και λοιπών επαγγελματιών της ΠΦΥ στις ψυχικές διαταραχές και στην άνοια, στο πλαίσιο της διασύνδεσής τους με τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και της ολοκληρωμένης φροντίδας στην κοινότητα.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στη χώρα και την ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης,  είχε  εκπονηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και εκκρεμεί η υλοποίησή του. Η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση της ενδυνάμωσης του ΕΣΥ και της  μακροπρόθεσμης στήριξης των δημόσιων δομών υγείας.  Η υπεράσπιση της δημόσιας περίθαλψης και η αναδιοργάνωση του ΕΣΥ είναι αναγκαία και εφικτή και ….για λόγους Ψυχικής Υγείας! ​


, Αν. Ξανθός: Η επένδυση στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας είναι η απάντηση στις ανισότητες και στην ανάγκη κοινοτικής φροντίδας, INDEPENDENTNEWS