Δημήτρης Λουκάς*
1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι δεν έχουν εμβολιαστεί και ότι η μετάλλαξη Δέλτα μεταδίδεται γρήγορα, πρόσφατες μελέτες στη Γαλλία δείχνουν ότι το 50% των αναμενομένων κρουσμάτων το φθινόπωρο θα παρουσιαστούν στους νέους ηλικίας 0-17 ετών.
2. Σε μια πρώτη προσέγγιση θεωρώντας τον πληθυσμό ομοιογενή και αν R0 είναι ο αριθμός των ατόμων που μολύνονται από ενα φορέα του ιού, τότε το ποσοστό του πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστεί για να επιτύχουμε ανοσία αγέλης είναι V=(1 -1/R0). Για παράδειγμα στην αρχή της επιδημίας ένας φορέας μόλυνε κατά μέσο όρο 3 άτομα, άρα R0=3. Οπότε V=0.66, άρα έπρεπε να εμβολιαστεί το 66% του πληθυσμού. Για τη μετάλλαξη Δέλτα το R0 είναι περίπου 6, οπότε V=0.83. Άρα πρέπει να εμβολιαστεί το 83% του πληθυσμού.
, Ανοσία Αγέλης : Μύθοι και Πραγματικότητα, INDEPENDENTNEWS
3. Αν όμως , όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα, ένα ποσοστό Ε από τους εμβολιασμένους μολύνεται τότε το ποσοστό του πληθυσμού που θα πρέπει να εμβολιαστεί είναι το πηλίκο V/(1-E). Δηλαδή για την περίπτωση Δέλτα , αν το 10% των εμβολιασμένων μολύνονται τότε το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού πρέπει να ανέλθει σε 92% (=0.83/0.90).
4. Υπό τις παρούσες συνθήκες , λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά ποσοστά εμβολιασμού ανά τη Γη, ηθικούς και νομικούς περιορισμούς, την ανομοιογένεια ομάδων, την ανάπτυξη αντιεμβολιαστικών κινημάτων, λόγω θρησκευτικών, φιλοσοφικών πεποιθήσεων ή ανεπαρκούς ενημέρωσης, η επίτευξη ανοσίας αγέλης (ή πιο σωστά συλλογικής ανοσίας) φαίνεται ανεπίτευκτη αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την προσπάθεια να την επιτύχουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
* Ανάρτηση στο Facebook