Νόμιμος περιορισμός ή αντισυνταγματική αναστολή του δικαιώματος συνάθροισης;

Το άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει: “Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια…¨.

, Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, συνταγματολόγος: Νόμιμος περιορισμός ή αντισυνταγματική αναστολή του δικαιώματος συνάθροισης;, INDEPENDENTNEWS

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος

Ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί μία από τις πτυχές της αόριστης έννοιας “δημόσια ασφάλεια”, δεν είναι σε καμία περίπτωση συνταγματικά ανεκτή η απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης σε ολόκληρη την επικράτεια για τέσσερις ημέρες.
Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη θεωρία:
“Η απαγόρευση διακρίνεται σε γενική και τοπική. Η γενική απαγόρευση δεν παύει και αυτή να αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση, η οποία έχει εξαγγελθεί για ορισμένο τόπο και χρόνο με το ένα ή το άλλο περιεχόμενο (αντικείμενο). Δεν μπορεί λοιπόν να επεκταθεί σε απαγόρευση και κάθε άλλης ομοειδούς συνάθροισης, για αόριστο μάλιστα χρονικό διάστημα, σε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (π.χ. δήμος), διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με αναστολή της ισχύος του άρθρου 11 Συντ., κάτι που μόνο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48 Συντ. μπορεί να συμβεί”.
Χρυσόγονος, Βλαχόπουλος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Αθήνα, 2017, σελ. 519.

Το ερώτημα που τίθεται, είναι γιατί η αστυνομία δεν περίμενε την εξαγγελία των συναθροίσεων για τον εορτασμό του πολυτεχνείου, ώστε να απαγορεύσει μόνο όσες από αυτές θα είχαν ενδεχομένως μαζικό χαρακτήρα. Η πρώτη απάντηση που μου έρχεται στο μυαλό, είναι ότι για κάποιο λόγο θέλησε να προλάβει ακόμη και συμβολικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, όπως θα ήταν η κατάθεση στεφάνων και η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία από ολιγομελείς αντιπροσωπείες των κομμάτων. Τέτοιου είδους θεσμικές πρωτοβουλίες, άλλωστε, που είχαν διαρρεύσει στον τύπο τις προηγούμενες ημέρες, είναι βέβαιο ότι δεν θα έθεταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη δημόσια υγεία από ό,τι η καθημερινή μετάβαση και παραμονή χιλιάδων ανθρώπων στους χώρους εργασίας τους. Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης κάθε συνάθροισης άνω των τριών ατόμων μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως κίνηση πανικού είτε ως επίδειξη ισχύος από την κρατική εξουσία.
Σε μία κρίσιμη συγκυρία, όμως, κατά την οποία η κοινωνία δοκιμάζεται τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά, η επένδυση στη στρατηγική της έντασης και η ευθεία παραβίαση ατομικών ελευθεριών δεν συνεπάγονται τίποτε διαφορετικό πέρα από την επίταση ενός αισθήματος ασφυξίας.

 

 

via Facebook